Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Νοέμβριος 1973 - Οκτώβριος 2014 : Από τον "πρύτανη των τανκς", στον "πρύτανη των securities". (Οι αντιστοιχίσεις των φορτσάτων έργων και ημερών και η εμετική συνηγορία της Άννας Διαμαντοπούλου).Νοέμβριος 1973 : Τα τανκς, η αστυνομία και οι εισαγγελείς, που προσκάλεσε ο, τότε, πρύτανης, επιβάλλουν τον "νόμο" και την "τάξη", στο Πολυτεχνείο. Οι "απείθαρχοι" φοιτητές, τα "εξωπανεπιστημιακά στοιχεία" και οι "αλήτες των Εξαρχείων", πατάσσονται, αμείλικτα. Οι "εκσυγχρονισμένες" ονειρώξεις των σύγχρονων διαδόχων τους επιθυμούν και επιχειρούν την επαναφορά ανάλογων πρακτικών αντιμετώπισης των κινήσεων της σπουδάζουσας, της φοιτητιώσας και της λοιπής νεολαίας, μέσα από την επιβολή έντονα αυταρχικών νομικών και αστυνομικών πλαισίων, στην δράση τους, μέσα στα όρια του νεοκατοχικού καθεστώτος της αυταρχικής και επιτηρούμενης, από το εντόπιο αστικό πολιτικό προσωπικό, που έχει μεταλλαχθεί, στην πλειοψηφία του, σε μια ομάδα εθελόδουλων και δωσίλογων μπράβων των ξένων τοκογλύφων, αστικής (ψευδο)δημοκρατίας. Η περίπτωση της Άννας Διαμαντοπούλου, μπορεί να είναι χαρακτηριστική, αλλά δεν είναι η μόνη...

Μου αρέσει πολύ αυτή η υπεράσπιση του φορτσάτου "πρύτανη των σεκιούριτι" (και των ΜΑΤ, βεβαίως, βεβαίως), από την "Αννούλα του χιονιά και του φαιοπράσινου βούρκου" (περί της, σε κατάσταση πολιτικής νεκροφάνειας, ευρισκομένης Διαμαντοπούλου, ο λόγος)! Έχει μεγάλη πλάκα.


Αφήνοντας, όμως, τον σύγχρονο "πρύτανη των σεκιούριτι" (και των ΜΑΤ), ας θυμηθούμε τον Ευάγγελο Σδράκα, τον παλαιό και αυθεντικό "πρύτανη των τανκς" και την δική του "επιχειρηματολογία" :


"Το κτίριον της Πολυτεχνικής Σχολής κατελήφθη, υπό πυρήνος 400 ατόμων. Ο πυρήν ούτος ενισχύθη, αργότερον, υπό φοιτητών έτερων σχολών, συγκροτηθείς, εκ 1.000, περίπου, ατόμων. Τα άτομα ταύτα κατέλαβαν το κτίριον και προέβησαν, εις ενέργειας, αι οποίαι δεν αρμόζουν, εις ανθρώπους του 20ού αιώνος. Αφού κατέλαβον το κτίριον και επροξένησαν πολλάς καταστροφάς, είχον σχέδιον να προχωρήσουν και να καταλάβουν και τα άλλα κτίρια του Πανεπιστημίου. Ημείς ήμεθα άοπλοι, εν τελεία απογνώσει... Την 11 μ.μ., εκ της οικίας μου, επεκοινώνησα, μετά του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και του Υφυπουργού ΠΔΚΔΜ κ. Σαράντη και εζήτησα την συνδρομήν των, έλαβον, δε, την απάντησιν ότι δεν δύνανται να έχουν ανάμιξιν και ότι το άσυλον του πανεπιστημίου πρέπει να διατηρηθεί, διά παντός τρόπου. Εν συνεχεία, επεκοινώνησα μετά του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σιφναίου, ζητήσας την συνδρομήν του, έλαβον, δε, την απάντησιν ότι δεν θα πρέπει να επέμβη η αστυνομία και ότι θα ήτο προτιμώτερον να κλείση το Πανεπιστήμιον. Επεκοινώνησα, εν συνεχεία, μετά του κ. Πρωθυπουργού και τω ανεκοίνωσα ότι κατόπιν των λεχθέντων, υπό του κ. Υπουργού Παιδείας, θα συγκαλέσω την Σύγκλητον, ίνα αποφασίση, εν προκειμένω. Ακολούθως, περί ώραν 2-3 π.μ., ειδοποιήθην υπό της Αστυνομίας ότι τα πράγματα εκτραχύνονται και ότι η κατάστασις, εις το Ε.Μ.Π., είναι άκρως ανησυχητική. Κατόπιν τούτου, ήλθον, εις το Πανεπιστήμιον και ηναγκάσθην να καλέσω την αστυνομίαν να αποκαταστήση την τάξιν. Προς τούτο, έδωσα, εις τον Αστυνομικόν Διευθυντήν, ιδιοχείρως, σχετικήν αίτησιν. Εν συνεχεία, μετέβημεν, επί τόπου, μετά του κ. Εισαγγελέως και των άλλων αρχών. Ο Εισαγγελεύς, ως πραγματικός πατήρ, με πόνον και πάθος, προέτρεπε τους φοιτητάς να εκκενώσουν το κτίριον, προς όφελός των. Με την προσωπικήν ημών εμφάνισιν και με τας παρακλήσεις, επετύχαμεν να εξέλθουν, ησύχως. Ουδείς, εκ των αστυνομικών, εχειροδίκησεν, ούτε έγινε χρήσις όπλων. Ηλθον και μερικά άρματα μάχης, προς εκφοβισμόν. Ηκουσα ότι συνελήφθησαν, περί τα 15-20 άτομα. Η επιτυχία ήτο ότι εξεβλήθησαν του κτιρίου, αναιμάκτως και ησύχως".


Ψιλοπράματα, δηλαδή!

(Αν και πρέπει να πούμε ότι η χούντα και η κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη - προσχηματικά - προσπαθούσαν να δείξουν ότι σέβονται το πανεπιστημιακό άσυλο. Οι τωρινοί "δημοκράτες", με πρώτους και καλύτερους τον "αναρχικό στην εξουσία" ΓΑΠ  και την "σοσιαλίστρια" Άννα Διαμαντοπούλου, είναι που, στην πράξη, το έχουν καταργήσει)...

Αφήνοντας, τώρα, τον μακαρίτη, πλέον, "πρύτανη των τανκς" Ευάγγελο Σδράκα, εάν διαβάσουμε το εμετικό περιεχόμενο των όσων έχει γράψει η Άννα Διαμαντοπούλου, στο ... "μεταρρυθμιστικό" δημοσιογραφικό όργανο των αξιοπαθούντων περιτριμμάτων του αριστερού "υπαρκτού ευρωπαϊσμού" (περί του "Athens Voice", ο λόγος) θα δούμε ότι, επί της ουσίας, η, εν λόγω, σημιτική κυρία, συμφωνεί, απολύτως, με το περιεχόμενο των λόγων του, αλήστου μνήμης, πρυτάνεως και έτσι θα διαπιστώσουμε το μέγεθος του πολιτικού ξεπεσμού της επιφανούς "σοσιαλίστριας", αλλά και των μελών του δωσιλογικού μπλοκ του σημιτικού (όπως και του μη σημιτικού) "εκσυγχρονισμού", που, πάνω-κάτω, λένε τα ίδια.

Ας ρίξουμε μια ματιά, στο εμετικό κείμενό της, για να διαπιστώσουμε του λόγου το αληθές των όσων της αποδίδω :

"Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό πανεπιστημιακό ίδρυμα από την Κίνα μέχρι την Αμερική και από τη Σουηδία μέχρι την Κύπρο που όσοι εισέρχονται στον πανεπιστημιακό χώρο δεν είναι υποχρεωμένοι να δείξουν το πανεπιστημιακό πάσο, ή να αφήσουν την ταυτότητά τους... και δεν εννοώ την κομματική.
Αυτό φυσικά γίνεται για να προστατευτεί το πανεπιστήμιο και οι καθημερινές του λειτουργίες που είναι: Η διδασκαλία και η έρευνα και η εξέλιξη της ακαδημαϊκής σκέψης μέσα από την καθημερινή συναναστροφή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Κάτι που έχει τεράστια προβλήματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο όπου η μή διεξαγωγή μαθημάτων δεν θεωρείται κάτι ιδιαίτερο και η διαμόρφωση σχέσεων στο πανεπιστήμιο σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκε όχι από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά από την κομματική προτίμηση.
Όσον αφορά τα προβλήματα στις υποδομές υπολογίζεται ότι οι φθορές στο ΕΚΠΑ φτάσανε μέχρι και 25.000 ευρώ την ημέρα από κάθε είδους καταστροφές και κλοπές.
Τη στιγμή που η χώρα - μέσα σε μια βαθειά κρίση - χρειάζεται συνολική αλλαγή υποδείγματος από το πολιτικό σύστημα μέχρι τα πανεπιστήμια, παρακολουθούμε και πάλι βουτιές στο μακρινό και πρόσφατο κακό παρελθόν μας.
Τι συμβαίνει λοιπόν τις τελευταίες μέρες;
Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ - (την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση και τη συνδικαλιστική του έκφραση), στα πανεπιστήμια μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει και να κάνει ό,τι θέλει (από το να βάφει τους τοίχους μέχρι να καταστρέφει υπολογιστές και να προπηλακίζει καθηγητές) τα παραπάνω δεν ισχύουν όταν οι ομάδες που ο ίδιος καθοδηγεί, αποφασίζουν να βάλουν λουκέτα ή να μην επιτρέψουν την είσοδο καθηγητών και φοιτητών έως την ικανοποίηση των όποιων αιτημάτων τους.
Η «ελεύθερη» δηλαδή,είσοδος εξαρτάται από τις αποφάσεις εξωπανεπιστημιακών οργάνων.
Η ευθύνη όσων συνεχίζουννα χρησιμοποιούν το Πανεπιστήμιο για επαναστατική γυμναστική στις οθόνες είναι τεράστια.
Σε κάθε περίπτωση όμως, μόνο στα απολυταρχικά καθεστώτα το πώς θα λειτουργήσει το πανεπιστήμιο και το πώς θα ανοίγουν και θα κλείνουν οι πόρτες του ή τι είδους φύλαξη θα έχει, το αποφασίζει η κυβέρνηση ή τα κόμματα.
Η πολιτεία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου ο οποίος δίνει την ευθύνη λειτουργίας του πανεπιστημίου στις πρυτανικές αρχάς και στη Σύγκλητο.
Αυτοί είναι υπεύθυνοι για το επίπεδο σπουδών και για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου, άρα αυτοί έχουν και την ευθύνη του να ορίσουν τους κανόνες που διέπουν την καθημερινή λειτουργία, αλλά και την συμπεριφορά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες φέρνουν και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της λειτουργίας της Δημοκρατίας και των θεσμών.
Γι΄αυτό οφείλουν όλοι να τοποθετηθούν από τον Υπουργό Παιδείας μέχρι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τρόπο καθαρό."

 
Ό,τι και να πει κανείς, για την "λέαινα του εκσυγχρονισμού", που το εκλογικό σώμα την πέταξε, στα αζήτητα, είναι λίγο, αφού, με όσα γράφει, θυμίζει, έντονα, όσα έλεγε ο Σδράκας - στην "εκσυγχρονιστική" εκδοχή του...


Άντε και εις νεώτερα (και εις ανώτερα, βεβαίως, βεβαίως)! Τα πράγματα βαδίζουν, προς την ορθή κατεύθυνση. Και δια του νεοσδρακικού φορτσακισμού, η σπουδάζουσα και φοιτητιώσα νεολαία θα επανέλθει εις τον ορθόν δρόμον της τάξεως, της γαλήνης, της ευνομίας και της μελέτης των μαθημάτων της...

Πού πάμε, ρε παιδιά! Πού πάμε!

Πάντως - όπου και να πάμε -, καλά, δεν πάμε!

(Και από ότι φαίνεται, θα επιθυμήσουμε να έλθουν οι σταλινικοί, οι οποίοι, ίσως, να χαλάσουν την "πιάτσα" και την νέα συντηρητική πανεπιστημιακή παράγκα των καθηγητών του - νεοφιλελεύθερου - σχοινιού και του - "εκσυγχρονιστικού" - παλουκιού)...

3 σχόλια:

Βασια Καρκαγιάννη Καραμπελιά είπε...

Τι να πρωτοσχολιάσει κανεις. Ας θυμηθουμε, εκτος των παραπάνω που δεν μας εκπληττουν απ'αυτο το απόβρασμα που λέγεται Διαμαντοπούλου, οτι η εν λόγω κυρία εκλεισε 2.500 σχολεία στην Ελλάδα (την άκουσα να το καυχιέται στην τηλεόραση τότε )...
ΝΑΙ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΎΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΊ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ! ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ!

gregorio_marcheto είπε...

Ο σδρακας έδρασε στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι έχεις μπερδέψει τις πόλεις

TassosAnastassopoulos είπε...

Δεν έχω μπερδέψει τίποτε.

Όλα όσα περιγράφει ο Ευάγγελος Σδράκας έγιναν στην Θεσσαλονίκη, όπου, τον Νοέμβριο του 1973, ήταν πρύτανης και ως πιστός υπηρέτης του δικτατορικού καθεστώτος, προσκάλεσε την Αστυνομία, για να "αποκαταστήσει την διασαλευθείσαν τάξιν"...