Νέα καταγγελία, στον Συνήγορο του Πολίτη, κατά του Διοικητή του e-EΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, επειδή έχουν αφήσει, δίχως απάντηση, ηλεκτρονική αναφορά μου, για την χορήγηση παράνομων προσαυξήσεων κατώτατων ορίων συντάξεων, κατά 50%, σε συνταξιούχους αναπηρίας του τέως επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ, πριν το 2017.

Με το θέμα των παράνομων προσαυξήσεων κατά 50%, των κατωτάτων ορίων των συντάξεων σε συνταξιούχους του πρώην επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ το οποίο αρχικά εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ και από 1/3/2020, στον e-ΕΦΚΑ, το οποίο μας έχει απασχολήσει και την 10/8/2022, σε αυτό εδώ το μπλογκ, με τίτλο :   "Η συνέχεια της εξιστόρησης παρανομιών, στον e-EΦKA : Η υπόθεση της χορήγησης παράνομων προσαυξημένων ποσών Κατωτάτων Ορίων συντάξεων, σε ανάπηρους συνταξιούχους του πρώην επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ.https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/08/e-efka.html, θα απασχολήσω, σήμερα, το αναγνωστικό κοινό και τον Συνήγορο του Πολίτη, που, για να έχει πλήρη και σαφή εικόνα των όσων έχουν διαδραματισθεί, σε αυτή την υπόθεση, πρέπει να ανοίξει, κλικάροντας, τον, μόλις, παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που οδηγεί, στο άρθρο μου της 10/8/2022, κάτι το οποίο και συνιστώ, ως, απολύτως, απαραίτητο. 

Όμως, επειδή αυτή η υπόθεση εκκρεμεί, από την ηλεκτρονική αναφορά μου της 1/2/2021, προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έως τώρα, παρά την υπενθυμιστική, επί του ζητήματος αυτού, ηλεκτρονική αναφορά μου της 10/8/2022, επανήλθα, σήμερα, Τρίτη 31/1/2023, με νέα υπενθυμιστική ηλεκτρονική αναφορά, προς τον Διοικητή του e-ΕΔΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να τους παρακινήσει να ασχοληθούν, με αυτή την υπόθεση και να διελευκανθούν τα όσα έχουν συμβεί. Και φυσικά, αυτή την φορά, την καταγγελία μου αυτή την απέστειλα και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ας διαβάσει, τώρα, το αναγνωστικό κοινό και ο Συνήγορος του Πολίτη, την σημερινή 31/1/2023) ηλεκτρονική αναφορά μου, προς τους παραπάνω αναφερόμενους αποδέκτες της (και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων Αθανάσιο Αθανασίου) :

«Κύριοι

Σας υπενθυμίζω την, από 20/9/2022, ηλεκτρονική αναφορά μου, προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, η οποία συμπεριλαμβάνει και το περιεχόμενο της, από 1/2/2021 ηλεκτρονικής αναφοράς μου, προς τους ίδιους και φυσικά, περιέχει και ερώτημα, περί της τύχης και της πορείας και της εξέλιξης, που έχει αυτή η γραπτή καταγγελία μου, προς τον Διοικητή και τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 1/2/2021, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aanastasopoulos@efka.gov.gr, για την χορήγηση παράνομων προσαυξημένων, κατά 50%, ποσών κατώτατων ορίων συντάξεων, σε ανάπηρους συνταξιούχους του τέως επικουρικού του τέως επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ. Πάντως, μέχρι τώρα και ο Υπουργός και ο Διοικητής, αν και γνωρίζουν, πολύ καλά, όσα επραχθησαν, ως προς τα οικονομικά συμφέροντα του e_ΕΦΚΑ και την βλάβη, που υπέστησαν και υφίστανται, εκ της συμπεριφοράς τους, φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, ότι ουδέν έπραξαν, επί θέματος αυτού. 

Για το περιεχόμενο αυτής της ηλεκτρονικής αναφοράς, ενημερώνεται και ο Συνήγορος του Πολίτη και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισής και Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Αθανάσιος Αθανασίου, που έχει και αυτός αρμοδιότητα, επί του θέματος.

Σε αυτές τις ηλεκτρονικές αναφορές, οι αποδέκτες τους δεν μου έχουν απαντήσει, παρά το ότι τους έχω παρακαλέσει να με ενημερώσουν, με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι ουδέν επράχθη και ότι διαιωνίζεται και να δεν αποκαθίσταται η οικονομική ζημιά, που έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και του πρώην επικουρικού του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και δεν γνωρίζω το τι έχουν πράξει, ως προς το, λεπτομερειακώς, καταγγελόμενο ζήτημα και τις πράξεις και παραλείψεις της, τότε (το 2017), Διευθύντριας της ΣΤ'  Διεύθυνσης Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ Γεωργίας Τσερπέλη και της, τότε, αρμόδιας διοικητικής και πολιτικής ηγεσίας του ΕΤΕΑΕΠ, επί της καταγγελόμενης υποθέσεως και της οικονομικής βλάβης, που υφίσταται ο ασφαλιστικός οργανισμός. (Δείτε και το ηλεκτρονικό δημοσίευμα της 10/8/2022, με τίτλο : 
"Η συνέχεια της εξιστόρησης παρανομιών, στον e-EΦKA : Η υπόθεση της χορήγησης παράνομων προσαυξημένων ποσών Κατωτάτων Ορίων συντάξεων, σε ανάπηρους συνταξισούχους του πρώην επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ.
https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/08/e-efka.html , στο οποίο επαναλαμβάνονται, λεπτομερώς, όσα σας έχω αναφέρει, με την παρούσα, την ύπαρξη του οποίου γνωρίζουν και ο Διοικητής και ο Υπουργός, αλλά, με δεδομένη την αφωνία και την σιωπή τους, επανέρχομαι, για να τεθούν και να αντιμετωπισθούν τα προκείμενο προβλήματα, με την διορθώσεις, που πρέπει να γίνουν και να αποκατασταθεί η νομιμότητα). Θεωρώ, ως περίπου βέβαιο ότι ουδέν έχουν πράξει, επί του καταγγελλόμενου, οικονομικώς, βλαβερού, για το ασφαλιστικό ταμείο, θέματος.

Ως εκ τούτου, έχω σαφείς και σοβαρούς λόγους, για να σχηματίσω την άποψη ότι ουδέν έχει πραχθεί, επί του ζητήματος των παράνομων προσαυξήσεων, κατά 50%, στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας του τέως επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ, που, από 1/1/2017 μέχρι τις 29/2/2020, είχε ενταχθεί, στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο, από 1/3/2020, εντάχθηκε, οριστικά, στον e-ΕΦΚΑ.

Για τους λόγους αυτούς, υπενθυμίζω, στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την υπόθεση αυτή και ζητώ την άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προς αποκατάσταση της νομιμότητος, αναμένοντας, πάντα, να με πληροφορήσουν, ως καταγγέλονται και ως ενδιαφερόμενο πολίτη, για τις ενέργειες, στις οποίες έχουν, ή πρόκειται να προβούν, επί του προκειμένου θέματος, που έχω θέσει, με τις αναφορές μου, οι οποίες φοβούμαι ότι παραμελήθηκαν και πήγαν, στον βρόντο.

Ως εκ τούτου, αναμένω τις νόμιμες ενέργειες όλων των αποδεκτών της παρούσης ηλεκτρονικής αναφοράς μου, όπως και των προηγηθεισών, επί του θέματος των, παρανόμως, χορηγηθεισών προσαυξήσεων, κατά 50%, συντάξεων Κατώτατων Ορίων, σε ανάπηρους συνταξιούχους του επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ. Και φυσικά, αναμένω, συγχρόνως, να με πληροφορήσετε, σε γενικές γραμμές, για όσα πράξατε (εάν πράξατε, κάτι για το οποίο έχω σφοδρές αμφιβολίες), ή, για τα όσα προτίθεστε να πράξετε, επί της υποθέσεως αυτής.

Αναστάσιος Αναστασόπουλος»Από εδώ και πέρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, εκτός από το να αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν. Υπομονή.

Σχόλια

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα (31/1/2023) ενημέρωσα τους αποδέκτες της σημερινής αναφοράς μου, ως ακολούθως :

«Θεωρώ υποχρέωσή να σας ενημερώσω για το παρακάτω δημοσίευμα :

https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2023/01/e-e-50-2017.html

Επίσης, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας πω ότι η σημερινή αναφορά μου, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, πρωτοκολλήθηκε, επισήμως, με αριθμό 5111/31-1-2023.

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Στις 26/4/2023, έστειλα, στους, παρακάτω, αναγραφόμενους αποδέκτες, το, παρακάτω, e-mail :


“Από: Anastasios Anastasopoulos
Στάλθηκε: Wednesday, April 26, 2023 11:41:18 AM
Προς: dioikitis@efka.gov.gr ; ypourgos_erg@yeka.gr ; press ; gd.epasf@efka.gov.gr ; primeminister@primeminister.gr
Κοιν.: Anastasios Sgouros ; Ioannis Ziaziaris ; Site Presidency
Θέμα: Re: Ερώτημα περί της τύχης και της πορείας της εξέλιξης, που έχει η γραπτή καταγγελία μου, προς σας, της 1/2/2021, για την χορήγηση παράνομων προσαυξημενων, κατά 50%, ποσών κατώτατων ορίων συντάξεων, σε ανάπηρους συνταξιούχους του τέως επικουρικού του ...

Κυρίες και κύριοι

Σας υπενθυμίζω τα ηλεκτρονικά μου μηνύματα της 31/1/2023, ως και όσα προηγήθηκαν, από το 2021 και τα οποία αφορούν την παράνομη χορήγηση προσαυξήσεων, κατά 50%, σε συνταξιούχους αναπηρίας του τέως επικουρικού του ΤΣΜΕΔΕ, με ευθύνη της, τότε - το 2017 - Διευθύντριας Γεωργίας Τσερπέλη και πιθανώς, της τότε, Διοικήσεως του τέως ΕΤΕΑ, για την τύχη των οποίων ηλεκτρονικών αναφορών και για τις ενέργειες, στις οποίες οφείλετε να προβείτε, εδώ και χρόνια, προκειμένου να αποκαταστήσετε την ζημιά της χρηματικής περιουσίας του ασφαλιστικού οργανισμού, ουδεμία ενημέρωση έχετε παράσχει.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει καταστεί γνωστό, σε σας προ πολλού, το γνωρίζετε, αλλά ουδέν μου έχει καταστεί γνωστό, πιθανότατα, επειδή ουδέν πράξατε, ως προς την υπόθεση αυτή.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή βλάφτηκε η χρηματική περιουσία του e-ΕΦΚΑ, την οποία υποτίθεται ότι έχετε ταχθεί να διαφυλάσσετε, σας ζητώ να απαντήσετε, στις ηλεκτρονικές αναφορές μου, γνωρίζοντας μου, αναλυτικώς και ταχέως, το τί πράξατε - εάν κάτι πράξατε - και το τί προτίθεσθε να πράξετε.


Αναστάσιος Παναγιώτη Αναστασόπουλος“Στις 28/4/203, έστειλα, στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον διοικητή, στον γενικό διευθυντή Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και στους λοιπούς αρμόδιους του e-ΕΦΚΑ, με κοινοποίηση στην πρόεδρο του κράτους, το, παρακάτω, e-mail :


“Είναι χρήσιμο να σας αναφέρω ότι, η αναφορά αυτή εστάλη και στον Συνήγορο του Πολίτη, με την υπ' αριθμ. 19941/26-4-2023 αναφορά μου προς αυτόν.

Εννοείται ότι πρόκειται να έχετε νέα του.


Αναστάσιος Παναγιώτη Αναστασόπουλος“

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Βουλευτικές εκλογές 25/6/2023 : Ο Αλέξης Τσίπρας, που, στις 8/6/2016, πούλησε, στον Λάτση, την έκταση στο Ελληνικό, με 92 € το τμ, ενώ το 2014 έλεγε ότι “αν υπογράψω ιδιωτικοποιήσεις στο Ελληνικό, τότε καλύτερα να ψηφίσετε Σαμάρα”, δεν δικαιούνται αυτός και η ηγετική ομάδα του ψευδεπώνυμου ΣΥΡΙΖΑ να ομιλούν, για την τωρινή εκλογική καταστροφή του κόμματος, που, φυσικά, πρόκειται να έχει και συνέχεια…

Μιλώντας, για “το στάδιο, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν αφεντικά και δούλοι, επειδή οι σαΐτες θα υφαίνουν μόνες τους”. Από αυτόν τον ορισμό του Αριστοτέλη, για το καθεστώς της ελεύθερης κοινωνίας (που νοείται ως αναρχική/αντιεξουσιαστική), στον μουτουαλισμό του Pierre-Joseph Proudhon και από την δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, που περίμενε ο John Maynard Keynes, στο σήμερα και στους μελλοντικούς καιρούς).

Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ : “Τους ζυγούς λύσατε”! Πήραν, χεράκι-χεράκι, την ελληνική κοινωνία και την παρέδωσαν, στην δεξιά. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι την έβγαλαν, από την προεπαναστατική κατάσταση, στον οποία βρισκόταν, κατά την περίοδο 2011-2015 και την οδήγησαν, στην υποταγή, στην ολιγαρχία. (Η δεξιά και η ολιγαρχία, τελικά, τους χρωστούν μεγάλη χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη)…