Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2013

12/4/1204 : Η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των βαρβαρικών στιφών της ευρωπαϊκής Δύσης. (Μια αναδρομή στις αντιστοιχίες της πρώιμης αποικιοποίησης του ελληνικού χώρου, την εποχή της Λατινοκρατίας και στην μετατροπή του σε αποικία χρέους της ευρωζώνης, 800 χρόνια μετά).

Εικόνα
1204 - 1261 Η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου του μεσαιωνικού ελληνισμού, ύστερα από την διαίρεση, την πολυδιάσπαση των εδαφών του βυζαντινού κράτους, σε τιμάρια και την μοιρασιά τους, μεταξύ των εκλατινισμένων Ευρωπαίων ληστρικών επιδρομέων, που κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, με αφορμή την είσπραξη του απεχθούς χρέους, που δημιούργησαν οι τελευταίοι εκπρόσωποι της ολέθριας δυναστείας των Αγγέλων. Η έκταση της καταστροφής, που υπέστη ο μεσαιωνικός ελληνισμός ήταν τέτοιου μεγέθους, ώστε, στην συνέχεια, μετά την εκδίωξη των φραγκολατίνων κατακτητών, δεν κατέστη δυνατόν η ζημιά αυτή να α ποκαταστα θεί. Από εκεί και πέρα, η επικράτηση των μουσουλμάνων Τούρκων ήταν, απλώς, θέμα χρόνου. Μπορεί να άργησε, κάπως, αλλά, τελικά, ήλθε και έκατσε... Όλον αυτόν τον καιρό και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, που συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την επισημοποίηση της μετατροπής της Ελλάδας, σε μια σύγχρονη αποικία χρέους της ευρωζώνης, με την μορφή ενός εκσυχρονισμένου καθεστώτος πεονίας, που της ε