5/1/2023 : Στον Συνήγορο του Πολίτη παραπέμπεται ο e-ΕΦΚΑ, επειδή αρνείται, στην πράξη και δια της σιγής, να μου χορηγήσει αντίγραφο της Γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του ασφαλιστικού οργανισμού, για τις παράνομες επικουρικές συντάξεις, στους βενζινοπώλες του πρώην ΤΕΑΠΥΚ.

 
Εννοείται ότι, με τον e-ΕΦΚΑ και τις παράνομες συντάξεις, στους βενζινοπώλες του πρώην ΤΕΑΠΥΚ, καθώς και με την παράνομη συμπεριφορά της Διοίκησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως και των Υπηρεσιών του ίδιου ασφαλιστικού οργανισμού, δεν έχουμε τελειώσει. 

Αντιθέτως, ενώ έχουν περάσει τόσοι μήνες, από την 23/4/2021, που η Αφροδίτη Νιφόρου έχει υποβάλει μήνυση, εις βάρος μου, για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή κατήγγειλα, υπηρεσιακώς (όταν ήμουν ενεργός υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ), την υπόθεση, για την παράνομη συμπεριφορά της, επειδή δεν διέκοψε αυτές τις παράνομες συντάξεις, των οποίων την παράνομη ύπαρξη διαπίστωσε και η ίδια η Αφροδίτη Νιφόρου, τουλάχιστον, από τον Οκτώβριο - Νοέμβριο του 2017, αναδρομικώς, από την έναρξη συνταξιοδότησής τους, με αποτέλεσμα (το τέως ΕΤΕΑΕΠ) και τώρα, ο e-ΕΦΚΑ, που, από 1/3/2020, είναι ο καθολικός διαδοχός του, να υποστεί ικανή οικονομική/περιουσιακή ζημιά, από αυτές τις παράνομες πράξεις και παραλήψεις της Αφροδίτης Νιφόρου και της Γεωργίας Τσερπέλη, ως επικεφαλής Διευθυντριών, στην αρμόδια ΣΤ’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης του τέως ΕΤΕΑΕΠ και οι κυρίες αυτές να διαπράξουν πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, τα οποία, ως προς το ποινικό τους σκέλος, ερευνώνται, από τον εισαγγελέα, (μόνον, ύστερα, από τις δικές μου καταγγελίες και με πλήρη αδράνεια και απραξία, ακόμη και τώρα, του ζημιωθεντος ασφαλιστικού οργανισμού), ενώ, ως προς το πειθαρχικό τους σκέλος, μένουν, αδικαιολογήτως και παρανόμως, εκκρεμή - επηρεάζοντας, δια της, υπερβολικά, μεγάλης επιβράδυνσης της χρονικής πορείας τους -, όμως και την εξέλιξη της ποινικής υποθέσεως -, επειδή η Διοίκηση και το εποπτεύον Υπουργείο, κωλυσιεργούν και αφήνουν, εξ όσων γνωρίζω, τις, εν λόγω, κυρίες, ακαταδίωκτες, για τα αδικήματα αυτά, ενώ και ο εποπτεύων Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής και η λοιπή αρμόδια υπηρεσιακή ηγεσία του e-ΕΦΚΑ, αρνούνται, δια της σιωπής, να απαντήσουν, στα, από 16/10/2022 και από 20/10/2022, ηλεκτρονικά μου μηνύματα και να μου χορηγήσουν επίσημο αντίγραφο της γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, έχει εκδοθεί και προσδιορίζει ότι οι επίμαχες κριθείσες, ως παράνομες, επικουρικές συντάξεις των βενζινοπωλών έπρεπε και πρέπει να ανακληθούν, αναδρομικώς, από την  έναρξή τους και να αναζητηθούν, από την Υπηρεσία, τα, παρανόμως, χορηγηθέντα χρηματικά ποσά. Ή, τουλάχιστον, να μου απαντήσουν, αρνητικώς και να εξηγήσουν, σαφώς, τους λόγους της άρνησής τους να μου χορηγήσουν την ζητηθείσα γνωμάτευση και τα λοιπά, σχετικά, με την υπόθεση, δημόσια έγγραφα.

Παρά ταύτα και ενώ, από τον Οκτώβριο του 2022, που υπέβαλα τα ηλεκτρονικά αιτήματα, για την χορήγηση, εις εμέ, αντιγράφου αυτής της γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του ασφαλιστικού οργανισμού και ενώ, ήδη, σήμερα φθάσαμε, στις 5/1/2023, η ιεραρχία του e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί, στην πράξη, να αρνείται, δια της σιωπής, να μην απαντά, στο αίτημα, που έχω υποβάλει και στο οποίο είναι υποχρεωμένη, εκ του νόμου, να απαντήσει, καταρρακώνοντας κάθε έννοια ορθής και σύννομης διοικητικής διαδικασίας.

Για τους λόγους αυτούς, σήμερα Πέμπτη 5/1/2023, υπέβαλα αναφορά, στον Συνήγορο του Πολίτη, όπως και στον Υπουργό, στον Διοικητή, στον αρμόδιο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων Αθανάσιο Αθανασίου, στην Διεύθυνση Αναφορών και στην, επίσης, αρμόδια Ε’ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, με την οποία ζητώ την ικανοποίηση του αιτήματος, που έχω υποβάλει, για την χορήγηση του ζητούμενου εγγράφου της γνωμοδοτήσεως, καθώς και κάθε άλλου σχετικού, με την υπόθεση εγγράφου, που έχει εκδώσει ο Αθανάσιος Αθανασίου, σε εκτέλεση των όσων του ζητούνται, από το Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων (Σωκράτης Μπουλασίκης) της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με το, παραπάνω, εικονιζόμενο έγγραφό του.

Το κείμενο του σημερινού (5/1/2023) ηλεκτρονικού μηνύματος, που αποτελεί μια μορφή ηλεκτρονικής αναφοράς, έχει, ως ακολούθως :


«Το σημερινό ηλεκτρονικό μήνυμα απευθύνεται, κυρίως, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και στους υπόλοιπους θεσμικούς παραλήπτες του, οι οποίοι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι γνώστες του θέματος και αρνούνται να ικανοποιήσουν, στην πράξη, το αίτημα μου, αποφεύγοντας, μέχρι στιγμής, να απαντήσουν, στα από 16/10/2022 και από 20/10/2022 αιτήματα, που έχω υποβάλει, δηλαδή, ουσιαστικά, αρνούνται, δια της σιγής, να απαντήσουν, στο συγκεκριμένο αίτημα, που έχω υποβάλει και με το οποίο ζητώ να μου χορηγηθεί ένα επίσημο αντίγραφο της γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται ότι η υπ' αριθμόν 194506 / 23/11/2017 εντολή του τέως διοικητή του πρώην ΕΤΕΑΕΠ Αθανασίου Καποτά ισχύει αναδρομικώς, από τον ισχύ του νόμου.

Ως εκ τούτου, απευθυνόμενος στην Διοίκηση, ήτοι στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Αθανάσιο Αθανασιου, τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή (αλλά, δυστυχώς και προς τον εποπτεύοντα υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, που έχει αφήσει, άνευ ελέγχου, την ιεραρχία του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο, από 1/3/2020, έχει ενταχθεί το τέως ΕΤΕΑΕΠ) παρακαλώ και για τις ενέργειες τους, επι του αιτήματος και για την ταχύτερη, κατά το δυνατόν (το οποίο είναι και εφικτό) απάντησή σας, στα προωθούμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, σε σχέση με το ζητούμενο επίσημο αντίγραφο της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της υπηρεσίας σας σχετικά με την αναδρομικότητα της ισχύος της υπ´ αριθμόν 194506 / 23-11-2017 εντολής του τότε διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ Αθανασίου Καποτά. Το ζητούμενο έγγραφο, προφανώς, το έχει στην κατοχή της η αναφερόμενη ιεραρχία του e-ΕΦΚΑ και λογικά, πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενεργειών του Αθανασιου Αθανασίου, προς την Νομική Υπηρεσία, ύστερα από τα συνημμένα, στο παρόν μήνυμα, έγγραφα του 23ου Προανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας και του Τμήματος Πειθαρχικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, προς την προανακρίτρια του 23ου προανακριτικού τμήματος της Εισαγγελίας Αθηνών και την απάντηση του Τμήματος Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ. Και φυσικά, αυτά τα συνημμένα, στο παρόν μήνυμα, έγγραφα μπορείτε να τα αναγνώσετε, αν και προφανώς, έχετε στην κατοχή σας, όσα σας ζητεί να πράξετε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να απαντήσει, σε όσα εντέλλεται από την προανακρίτρια. Φυσικά, με ενδιαφέρουν να μου χορηγήσετε και τα όποια έγγραφα, με τα οποία απαντήσατε, στα όσα σας ζήτησε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για τα οποία δικαιούμαι να λάβω γνώση, εν όψει της δικαστικής διενέξεως, με τις παρανομήσασες Αφροδίτη Νιφόρου και Γεωργία Τσερπελη, μια δικαστική διένεξη, που υφίσταται, για τις παράνομες συντάξεις των βενζινοπωλών, ως προς τις οποίες έχετε ολιγωρήσει, προς ζημιά των οικονομικών συμφερόντων του ασφαλιστικού οργανισμού.

Απευθυνόμενος τώρα, στον Συνήγορο του Πολίτη, ως ενδιαφερόμενος πολίτης, αμυνόμενος σε μήνυση, που μου έχει υποβάλει η Αφροδίτη Νιφόρου, επειδή υποτίθεται ότι την δυσφήμισα καταγγέλλοντας τις παρανομίες που διέπραξε, εν Υπηρεσία, παρακαλώ, για τις δικές του ενέργειες, ώστε να υποχρεωθεί η Διοίκηση να μου χορηγήσει το ζητούμενο αντίγραφο της Γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, το οποίο αναγνωρίζει ότι οι κρινόμενες ως παρανόμως χορηγηθείσες συντάξεις στου βενζινοπώλες του τέως ΤΕΑΠΥΚ, έπρεπε να διακοπούν, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2017, αναδρομικώς, από την έναρξη ισχύος τους (όπως εγώ κατήγγειλα, όπως προκύπτει και από τα συνημμένα της μηνύσεων, που μου υπέβαλε η Αφροδίτη Νιφόρου, τα οποία επισυνάπτω, στην παρούσα, για να λάβετε γνώση, όπως και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο έχει συντάξει η Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, επί της υποθέσεως αυτής, όπως, αλώστε, ζητώ.

Στο νόμιμο αίτημα μου αυτό, η ιεραρχία της Διοικήσεως, αδικαιολογήτως και παρανόμως, αρνείται, στην πράξη, δια της σιγής, να μου απαντήσει και να μου το χορηγήσει, χωρίς, καν, να έχει την πρέπουσα ευαισθησία να μου εξηγήσει τους λόγους, για τους οποίους αρνείται, εμπράκτως, να μου χορηγήσει το/α ζητούμενο/α (ζωτικής σημασίας, για την υπεράσπιση μου) έγγραφο/α.

Για τους λόγους αυτούς, προσφεύγω σε σας, ώστε να παρεμβείτε και να υπερασπίσετε την νομιμότητα, υποχρεώνοντας την Διοίκηση να μου χορηγήσει το ζητούμενο/α έγγραφο/α.

(Πέραν τούτου, υπάρχουν και άλλα θέματα, ως προς την γενικότερη υπόθεση, που εκκρεμούν, με τα οποία πρόκειται να σας απασχολήσω, σε άλλη στιγμή, αλλά δεν απαιτείται όλα τα ζητήματα να τεθούν, δια μιας. Ένα-ένα, με την σειρά του).


Αναστάσιος Αναστασόπουλος»

Το τί θα συμβεί, μένει να το δούμε. Έχει πολύ δουλειά αυτή η αμαρτωλή υπόθεση...

Σχόλια

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Επειδή, με το αρχικό ηλεκτρονικό μου μήνυμα, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, δημιουργήθηκε τεχνικό πρόβλημα, του έστειλα, σήμερα (6/1/2023), το κάτωθι συμπληρωματικό και επεξηγηματικό ηλεκτρονικό μήνυμα :


«Όσον αφορά την υπόθεση, με την οποία σας απασχολώ, σας υποβάλλω, συνημμένα και την αλληλογραφία της προανακρίτριας του 23ου Προανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας, με το Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, με την οποία η υπόθεση διαβιβάστηκε, στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, για να εκφράσει τις απόψεις του.

Από τότε - Ιούλιος 2021 -, δεν ξέρω το τί έπραξε και το τί δεν έπραξε, επί της υποθέσεως, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αθανάσιος Αθανασίου, ο οποίος παραμένει, μέχρι και τώρα, στην θέση αυτή. Λογικά, κάτι πρέπει να έπραξε. Ως εκ τούτου, τους ζητώ αντίγραφα των όποιων εγγράφων συνέταξε ο, ως άνω, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, επί της υποθέσεως, που, ακόμη, εκκρεμεί και των εγγράφων, τα οποία, πιθανώς, έλαβε, ως απάντηση.

Δυστυχώς, επικρατεί σιγή και εκ μέρους της Υπηρεσίας, τηρείται σιωπή, η οποία είναι απαράδεκτη, εκφεύγει κάθε κανόνα ορθής διοικητικής πρακτικής και φυσικά, είναι παράνομη. Για τον λόγο αυτόν καταφεύγω, σε σας, προκειμένου η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να υποχρεωθεί να τηρήσει τους κανόνες της ορθής διοικητικής διαδικασίας και να μου χορηγήσει τα ζητούμενα δημόσια έγγραφα.

Τα συνημμένα της μήνυσης, που μου υπέβαλε, στις 23/4/2021, η Αφροδίτη Νιφόρου, αντιλαμβάνομαι ότι, λόγω του μεγάλου όγκου τους, δεν μπορώ να σας τα υποβάλω, λόγω τεχνικού προβλήματος, που δημιουργεί ο όγκος αυτών. Εάν τα θέλετε, μπορώ να τα τυπώσω και να σας τα στείλω, με το κανονικό ταχυδρομείο. Αλλά και αυτά, που σας στέλνω, σήμερα (6/1/2023), νομίζω ότι είναι διαφωτιστικά.


Αναστάσιος Αναστασοπουλος»
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα, Δευτέρα 9/12023, και ώρα 14.35, ενημέρωσα τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή, τον Γενικό Δευθυντή Επικουρικής Ασφαλισης και Συντάξεων και την λοιπή ιεραρχία του e-ΕΦΚΑ, για το δημοσίευμα της 5/1/2023, σε αυτό εδώ το μπλογκ, αποστέλλοντας, σε αυτούς τους αποδέκτες, το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα :

« Σας προωθώ σας προωθώ το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα με το δημοσίευμα της 5/1/2023 https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2023/01/512023-e.html και παρακαλώ, για τις άμεσες ενεργειες και απαντήσεις σας, επί όσων θεμάτων τίθενται με αυτό.

Α. Αναστασόπουλος»


αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα το κοινοποίησα, στον Συνήγορο του Πολίτη, τον Γιάννη Ζιάζιαρη και στον Τάσο Σγούρο.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Τελικά, μόλις, χθες, Τρίτη 28/2/2023, μου έστειλε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Αθανάσιος Αθανασίου την από 23/8/2022 Γνωμοδότηση, επί του θέματος, του Μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αντώνη Παπαγεωργίου, με τη οποία δικαιώνονται οι δικοί μου ισχυρισμοί, για τις παρανομίες των αρμοδίων Διευθυντριών, για τις επικουρικές συντάξεις των πρατηριούχων υγρών καυσίμων του τέως ΤΕΑΠΥΚ, που δεν διέκοψαν τις επικουρικές συντάξεις, που είχαν εκδοθεί, πριν από τον Οκτώβριο του 2017, δίχως να έχουν συμπληρώσει οι συνταξιοδοτούμενοι τα απαιτούμενα όρια ηλικίας.

Από εδώ και πέρα, αφού σημειώσω ότι, για πρώτη φορά, ο e-ΕΦΚΑ απαντάει, στις πολλές και επίμονες αναφορές μου, ως προς το ζήτημα αυτών των χορηγούμενων παράνομων συντάξεων, σπάζοντας, έτσι την μακροχρόνια σιωπή του ασφαλιστικού οργανισμού, κάτι που είναι ελπιδοφόρο, είναι δεδομένο ότι αρχίζουν οι “χοροί”…

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

21/5/2023 : Ολέθρια συντριβή - στα όρια της διάλυσης - του ΣΥΡΙΖΑ, (με 20,07%), όπου πέφτει η αυλαία, με την πληρωμή του λογαριασμού της σύγχρονης “Συμφωνίας της Βάρκιζας” του καλοκαιριού του 2015. Τεράστια η προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, με 40,78%, (ΠΑΣΟΚ 11,53%, ΚΚΕ 7,20%, Ελληνική Λύση 4,46%, ΝΙΚΗ 2,93%, Πλεύση Ελευθερίας 2,87%, ΜΕΡΑ25 2,59%), ακριβώς, επειδή στερούντο αντιπάλου. (Και φυσικά, οι δημοσκοπήσεις, πήγαν όλες, στα σκουπίδια).

2023 : Bye, bye Kyriakos! Ο Μητσοτάκης χάνει την πρωθυπουργία, χωρίς αντίπαλο, ενώ εισερχόμαστε, σε ένα ρευστό μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό, που μπορεί να φέρει έναν νέο Λουκά Παπαδήμο.

Μιλώντας, για “το στάδιο, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν αφεντικά και δούλοι, επειδή οι σαΐτες θα υφαίνουν μόνες τους”. Από αυτόν τον ορισμό του Αριστοτέλη, για το καθεστώς της ελεύθερης κοινωνίας (που νοείται ως αναρχική/αντιεξουσιαστική), στον μουτουαλισμό του Pierre-Joseph Proudhon και από την δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, που περίμενε ο John Maynard Keynes, στο σήμερα και στους μελλοντικούς καιρούς).