Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα : Το παραπαίον “επιτελικό κράτος” υποχρεώθηκε να πράξει τα νόμιμα. (Τελικά, υποχρέωσα την αρμόδια B’ Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, μετά από πολλές οχλήσεις, να παραπέμψει, στο αρμόδιο Τμήμα, την αρχική αίτηση μου, της 22/6/2021. Μια νίκη μεγάλη και σημαντική, αν και η υπόθεση της χορήγησης του εφάπαξ μου δεν έχει τελειώσει).

 
Τελικά, μετά από πολλούς κόπους και χίλια βάσανα και ύστερα και από την Αναφορά μου, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, την περασμένη Παρασκευή 2/12/2022, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα, η Παρθενία Καραδήμα Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα υποχρεώθηκε να πράξει τα νόμιμα. 

Ας δούμε, παρακάτω, το πώς έγινε αυτή η συμμόρφωση, προς τα νόμιμα δεδομένα και ισχύοντα, ενώ σήμερα, Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 2:47 μ.μ., υπέβαλα την, παρακάτω, ηλεκτρονική αναφορά, προς την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, την οποία απέστειλα και στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, την Διεύθυνση Αναφορών και την Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, όπως και στην Παρθενία Καραδήμα και την κοινοποίησα, στον δικηγόρο μου Αναστάσιο Σγούρο και στον Ιωάννη Ζιάζιαρη : 


«Αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα. 

Με το να αποστέλλετε την διακινούμενη, επι της υποθέσεώς μου αλληλογραφία, αλληλοδιαδόχως, στην Β Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα και στην Παρθενία Καραδήμα το πρόβλημα, που υπάρχει, δεν επιλύεται, Διότι, απλούστατα, η συγκεκριμένη Διεύθυνση και η συγκεκριμένη διευθύντρια αρνούνται κατηγορηματικά να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή, ή παραπέμψουν, λόγω αρμοδιότητας, στην όποια αρμόδια υπηρεσία, την αρχική αίτηση μου, της 22 Ιουνίου 2021, για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ που δικαιούμαι, ήτοι και για το διάστημα, από 3 Απριλίου 1991, έως 31 Δεκεμβρίου 2005, το οποίο δεν μου έχει καταβληθεί, με την υπ' αριθμόν 1547/ 8-11-2022 Απόφαση της Β' Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα και την αναπληρώτρια διευθύντρια Παρθενία Καραδήμα, ή να αναζητήσουν, από την αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, το χρηματικό ποσόν, που αντιστοιχεί, στο χρονικό διάστημα της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ (ΤΣΑ, από 3/4/1991, έως 31/12/2005) και να εκδώσουν αναθεωρημένη ή συμπληρωματική Απόφαση της προωρως εκδοθείσας 1457/8-11-2022 Απόφασης, με την οποία μου απονεμήθηκε και μου χορηγήθηκε, μόνον, ένα τμήμα του Εφάπαξ μου, που αντιστοιχεί, στο χρονικό διάστημα από 1/1/2006, έως 22/6/2021, οπότε και αφυπηρέτησα, από τον e-ΕΦΚΑ και στην οποία αναθεωρημένη, ή συμπληρωματική Απόφαση, να προσθέτουν και το χρηματικό ποσόν του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα, από 3/4/1991,έως 31/12/2005, που θα λάβουν, από την όποια αρμόδια Υπηρεσία του ασφαλιστικού οργανισμού, στην οποία, όπως έγραψα, θα πρέπει να απευθυνθεί η Παρθενία Καραδήμα, για να λάβουν και να προσθέσουν αυτή και η Διεύθυνση της το χρηματικό ποσόν του εφάπαξ μου, που αντιστοιχεί, στο χρονικό διάστημα 3/4/1991-31/12/2005, που με αφορά και που πρέπει να ενσωματωθεί, στην νέα διορθωμένη Απόφαση, για το Εφάπαξ μου, που πρέπει να εκδοθεί. 

Αυτές είναι οι δύο ενδεδειγμένες εναλλακτικές νόμιμες λύσεις, τις οποίες έχουν η Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα και η Παρθενία Καραδήμα να ακολουθήσουν, αλλά, πεισματικά, αρνούνται να το πράξουν. 

Εδώ είναι ο δικός σας ρόλος. Εσείς λοιπόν, αντί να διακινείτε, γενικώς, αορίστως και ασκόπως, την αλληλογραφία και να εκδίδετε τα αόριστα έγγραφα, που εκδίδετε, προς μια διευθύντρια, η οποία αρνείται, εγγράφως, να προβεί, στις νόμιμες και υποχρεωτικές, για την Υπηρεσία της και για την ίδια, πράξεις, ως αρμόδιο διοικητικό όργανο, που είναι, καθίσταται απαραίτητο, χρήσιμο και επιτακτικά νόμιμο, δηλαδή είναι υποχρέωση σας να την διατάξετε να πράξει, εναλλακτικά, μία από τις δύο ενέργειες, που προτείνω και οι οποίες είναι σύννομες και λογικές. 

Όλα τα άλλα είναι άνευ ουσίας. Και φυσικά, σας καλώ, με την παρούσα, να διατάξετε την Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα και την Παρθενία Καραδήμα, να πράξουν, εναλλακτικά, όσα νόμιμα γράφω. 

Κατόπιν τούτων, παρακαλώ, για τις άμεσες ενέργειες σας, επί του θέματος, όπως το ίδιο παρακαλώ να παρέμβουν, τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον αρμόδιο διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και να με ενημερώσετε, εσείς και εκείνοι, για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται και σας καλώ να προβείτε.

Εδώ τίθεται και το θέμα της πειθαρχικής δίωξης της Παρθενίας Καραδήμα και όποιων άλλων υπαλλήλων, το οποίο οι αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν, σύμφωνα, με όσα έχω αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν

Α. Αναστασόπουλος»


Είχε προηγηθεί, το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, στις 2/12/2022, μετά από την προηγούμενη πολλοστή έκκληση, που υπέβαλα : 


«Σας προωθούμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε το αρμόδιο τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το αίτημα.

 

 

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΣΑΛΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Τηλ.: +30 210-3270506-502

email: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr

Σταδίου 31, Τ.Κ. 10559, Αθήνα»


Στην συνέχεια, η Διευθύντρια της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα Παρθενία Καραδήμα υποχρεώθηκε, εκ των πραγμάτων και εξ αιτίας της ασφυκτικής πίεσης, που υπέστη από μένα, να αναδιπλωθεί και να υποχρεωθεί να διαβιβάσει το σχετικό αρχικό αίτημά μου, της 22/6/2021, στο υποτιθέμενο, ως αρμόδιο να επιληφθεί της υποθέσεως της χορήγησης, σε εμένα, του τμήματος του εφάπαξ μου, από 3/4/1991, έως 31/12/2005 εφάπαξ, που δικαιούμαι, Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, λόγω αρμοδιότητος, προς επεξεργασία, ήτοι, για την απονομή και την χορήγησή του, σε μένα.

Το σχετικό σημερινό ηλεκτρονικό μήνυμα της Β’ Διεύθυνσης Απονομής και Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, που έχει σταλεί, στις 3:24 μ.μ. και υπογράφει η Παρθενία Καραδήμα, η οποία είχε το θράσος (διότι, περί αμετροεπούς θράσους πρόκειται), να γράφει, ως καταχρώμενη την εξουσία, που της έχει δοθεί,  τα κάτωθι, ως εξής :


«Καλησπέρα σας. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό αίτημα του κου Αναστασόπουλου για την καταβολή του μέρους της εφάπαξ παροχής από το 2006 και πριν, έχει ήδη διαβιβαστεί από τη Δ/νσή μας στο αρμόδιο τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ. Εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκεται σε επεξεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

 


e ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

e-mail: d.bapon.syntefdt@efka.gov

Φιλελλήνων 13-15 , 1»Επιτέλους, το θέμα αυτό πήρε τον δρόμο του.

Αλλά, χωρίς αγώνα και χωρίς την επιμονή, την δική μου και του κάθε διοικούμενου, με αυτά τα χάλια της δημόσιας διοίκησης, που έχουμε, τίποτε δεν γίνεται. Διότι, δυστυχώς, αυτά είναι τα κακά χάλια του παραπαίοντος “επιτελικού κράτους” της παρούσας κυβέρνησης. Και της κάθε κυβέρνησης.

Και το δυστύχημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ως διοικούντες, δηλαδή, ως κρατική εξουσία, γνωρίζουν, πολύ καλά, το τι πρέπει να πράξουν, αλλά, από νωχέλεια και από κακή αντίληψη, ως προς την εξουσία, που τους έχει δοθεί, αρνούνται, από βαριεμάρα και από ένα εξουσιαστικό εγωιστικό πείσμα, να πράξουν, όσα, εκ του νόμου και εκ του καθήκοντος, έχουν και οφείλουν να πράξουν και το οποίο καθήκον, τους έχει ανατεθεί.

Για να το καταλάβουμε αυτό και να το δούμε, στην πράξη, είναι απαραίτητο να θυμίσω, το τι έγραφε η αναπληρώτρια Προισταμένη της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ Παρθενία Καραδήμα, πριν από λίγες ημέρες (στις 28/11/2022), όταν αρνιόταν να πράξει αυτό, που, τώρα, έπραξε :  

Ας θυμίσω, λοιπόν, εκείνη την αναιδή ηλεκτρονική απάντηση της Παρθενίας Καραδήμα : 

« Θέμα: RE: Δημοσίευμα, για την διαμαρτυρία/αναφορά και Ένσταση στην Διοικητική Επιτροπή κατά της 1457/8-11-2022Αποφάσεως της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

 

              Καλησπέρα σας

 

              Σχετικά με την υπόθεση του κου Αναστασίου Αναστασόπουλου, συνταξιούχου, π. υπαλλήλου ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει προβεί σε δεκάδες διαμαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις,  απευθύνοντας συνεχώς κατηγορίες προς τη Δ/νσή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα εξής : 

 

1)      Ως προς την κύρια σύνταξή του, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 03/08/2022. 

2)      Ως προς την εφάπαξ παροχή, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 08/11/2022. 

3)      Ως προς την επικουρική σύνταξή του, αυτή βρίσκεται σε στάδιο αναμονής και επεξεργασίας, καθώς η αποχώρησή του από την υπηρεσία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και τη δεδομένη χρονική στιγμή εκδίδονται οι επικουρικές συντάξεις των πρώην υπαλλήλων που αποχώρησαν τον Ιανουάριο του 2021. Όπως γνωρίζετε, δεν γίνεται καμία παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς αποχώρησης. 

4)      Ειδικότερα, σε σχέση με την εφάπαξ παροχή για την καταβολή της οποίας διαμαρτύρεται έντονα, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νσή μας παρέχει εφάπαξ βοήθημα για όλους τους π. υπαλλήλους του ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως την αποχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 103/75 και 3232/2004. Για το προγενέστερο χρονικό διάστημα η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ. 

 

5)      Τέλος, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι για όλες αυτές τις πληροφορίες, ο κος Αναστασόπουλος έχει ενημερωθεί πολλάκις και αναλυτικότατα από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, ενώ έχει ήδη υποβάλει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί στα πλαίσια των Διοικητικών Επιτροπών

Παρόλα αυτά συνεχίζει τις οχλήσεις, τις διαμαρτυρίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό του ημερολόγιο (blog), χωρίς εμφανή λόγο. 

 


Κατόπιν όλων των προηγούμενων, και επειδή έχει  υλοποιηθεί από τη Δ/νση μας  κάθε νόμιμη ενέργεια,  οποιαδήποτε νέα όχληση εκ μέρους του για τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3230/2004, άρ.11, παρ.3, θα θεωρηθεί καταχρηστική και θα τεθεί στο αρχείο .

 

 

Με εκτίμηση

 

ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ»Την ενοχλούσα, λοιπόν, την κυρία Παρθενία Καραδήμα, διότι - έλεγε ότι - έχει υλοποιηθεί, από την Δ/νση της, κάθε νόμιμη ενέργεια και έτσι, οποιαδήποτε νέα όχλησή μου, προς αυτήν, για τα ίδια θέματα, θα εθεωρείτο, ως καταχρηστική και θα ετίθετο, στο αρχείο!

Φυσικά, είχε άδικο και υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί. Απλώς, συμμορφώθηκε, με τις επιταγές του νόμου, μόνο, ύστερα από την Αναφορά μου, προς τον Συνήγορο του Πολίτη και προφανώς, από τις υποδείξεις, που πρέπει να της έγιναν.

Αν τολμούσε, ας έπραττε διαφορετικά.

Είναι και αυτή μια νίκη. Μια μεγάλη, απέναντι, σε μια ανάλγητη και νωχελική εξουσιαστική κρατική γραφειοκρατία, που αδιαφορεί, για τους πολίτες, αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους, που διέπουν την συμπεριφορά και την πρακτική της και θεωρεί πως μπορεί να πράττει ό,τι της αρέσει και ό,τι την βολεύει.

Και αυτά τα πράττουν, σε εμένα, που είμαι ένας παλιός συνάδελφος. Φανταστείτε το τι πράττουν, σε όσους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, δεν έχουν την δική μου γνώση και εμπειρία και δεν γνωρίζουν το τι πρέπει να πράξουν, σε κάθε περίπτωση, που τους απασχολεί.

Γι’ αυτό η νίκη μου είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη και έχει την δική της, άκρως, σημαντική αξία…

Σχόλια

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα, 5/12/2022 και ώρα 7:14 μ.μ. έστειλα στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσιου Τομέα, στον Διοικητή και στην Διεύθυνση Αναφορών του e-ΕΦΚΑ, την κάτωθι ηλεκτρονική αναφορά :

«Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω, για το σημερινό (5/12/2022) δημοσίευμα : https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/12/b-e-2262021.html και παρακαλώ, για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής και του υπολοίπου εφάπαξ, που μου οφείλεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς, επίσης, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πειθαρχικής έρευνας και η επιβολή ποινής, εις βάρος της Παρθενίας Καραδήμα για όσα ψευδή και παράνομα έγραψε τις προηγούμενες ημέρες, αναφέροντας ότι είχε ολοκληρώσει τα καθήκοντά της, σε σχέση με τις ενέργειες της, ως προς το θέμα του εφάπαξ μου, ενώ, όπως αποδεικνύεται, υποχρεώθηκε να προβεί, τώρα, στις νόμιμες ενέργειες, που έπρεπε να έχει προβεί, από προηγουμένως.

[Σας υπενθυμίζω τα ψεύδη της Παρθενίας Καραδήμα, στην ηλεκτρονική απάντησή της της 28/11/2022, όπου έλεγε τα εξής :

Καλησπέρα σας

Σχετικά με την υπόθεση του κου Αναστασίου Αναστασόπουλου, συνταξιούχου, π. υπαλλήλου ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει προβεί σε δεκάδες διαμαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις, απευθύνοντας συνεχώς κατηγορίες προς τη Δ/νσή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

1) Ως προς την κύρια σύνταξή του, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 03/08/2022.
2) Ως προς την εφάπαξ παροχή, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 08/11/2022.
3) Ως προς την επικουρική σύνταξή του, αυτή βρίσκεται σε στάδιο αναμονής και επεξεργασίας, καθώς η αποχώρησή του από την υπηρεσία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και τη δεδομένη χρονική στιγμή εκδίδονται οι επικουρικές συντάξεις των πρώην υπαλλήλων που αποχώρησαν τον Ιανουάριο του 2021. Όπως γνωρίζετε, δεν γίνεται καμία παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς αποχώρησης.
4) Ειδικότερα, σε σχέση με την εφάπαξ παροχή για την καταβολή της οποίας διαμαρτύρεται έντονα, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νσή μας παρέχει εφάπαξ βοήθημα για όλους τους π. υπαλλήλους του ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως την αποχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 103/75 και 3232/2004. Για το προγενέστερο χρονικό διάστημα η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ.

5) Τέλος, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι για όλες αυτές τις πληροφορίες, ο κος Αναστασόπουλος έχει ενημερωθεί πολλάκις και αναλυτικότατα από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, ενώ έχει ήδη υποβάλει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί στα πλαίσια των Διοικητικών Επιτροπών.
Παρόλα αυτά συνεχίζει τις οχλήσεις, τις διαμαρτυρίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό του ημερολόγιο (blog), χωρίς εμφανή λόγο.

Κατόπιν όλων των προηγούμενων, και επειδή έχει υλοποιηθεί από τη Δ/νση μας κάθε νόμιμη ενέργεια, οποιαδήποτε νέα όχληση εκ μέρους του για τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3230/2004, άρ.11, παρ.3, θα θεωρηθεί καταχρηστική και θα τεθεί στο αρχείο .


Με εκτίμηση

e - ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
e-mail: d.bapon.syntefdt@efka.gov
Φιλελλήνων 13-15 , 10557, Αθήνα]

Για τις ενέργειες σας, επί των δύο αυτών θεμάτων, του εφάπαξ, που δικαιούμαι και του πειθαρχικού ελέγχου, κατά της Παρθενίας Καραδήμα, παρακαλώ να μου παρέχετε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση. Άλλωστε, στην πρέπουσα να διεξαχθεί πειθαρχική διαδικασία, ορθόν και αναγκαίο είναι να κληθώ, ως μάρτυρας.

Α. Αναστασόπουλος»


Θα περιμένω τις εξελίξεις.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα, Τρίτη, 6/12/2022, έστειλα, στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Τομέα, στην Διεύθυνση Αναφορών και στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, όπως και στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το, παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα :

«ΘΕΜΑ : Πειθαρχικός έλεγχος της Παρθενίας Καραδήμα και ολοκλήρωση της χορήγησης του εφάπαξ μου.

Όπως έμαθα, η Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, δια της Παρθενίας Καραδήμα, διαβίβασε το αίτημα, που υπέβαλα, στις 22/6/2021, το οποίο αφορά και το τμήμα του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα, από την 3/4/1991, έως την 31/12/2005, στο (κατ' αυτήν) αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, για επεξεργασία.

Δυστυχώς, όμως, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Παρθενία Καραδήμα δεν μου κοινοποίησε το υπηρεσιακό έγγραφο, με το οποίο έγινε η διαβίβαση του αιτήματος, στο αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας του ασφαλιστικού οργανισμού, παρά την, εκ του νόμου, υποχρέωση, που έχει να μου κοινοποιήσει το έγγραφο αυτο, με το οποίο έγινε αυτή η διαβίβαση της αιτήσεως, με αποτέλεσμα η Παρθενία Καραδήμα (όπως και οι όποιοι, τυχόν, συναρμόδιοι υπάλληλοι) να διαπράξει νέο πειθαρχικό αδίκημα, λόγω αυτής της ουσιώδους παράλειψής της. Με αυτήν την παράλειψη, ως δεδομένη, παρακαλώ ο πειθαρχικός έλεγχος της Παρθενίας Καραδήμα, που έχω ζητήσει και υποχρεωτικά, από τον e-ΕΦΚΑ, είναι απαραίτητο και αναγκαίο να διεξαχθεί, πρέπει να συμπεριλάβει και αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα της, εν λόγω, υπαλλήλου.

Πέραν τούτου, σας ζητώ να διατάξετε και να υποχρεώσετε την Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα, να μου αποστείλει επίσημο αντίγραφο του εγγράφου, με το οποίο έγινε αυτή η διαβίβαση, προς το Τμήμα Μισθοδοσίας του ασφαλιστικού οργανισμού, προκειμένου να λάβω γνώση, ως δικαιούμαι, του περιεχομένου αυτού του διαβιβαστικού εγγράφου και να διαπιστώσω, εάν υπάρχουν, ή όχι, ατέλειες και ελλείψεις.

Για όλα τα, παραπάνω, αναφερόμενα και ζητούμενα, από εμέ, θέματα, σας ζητώ να με ενημερώσετε, λεπτομερώς.


Α. Αναστασόπουλος»


Από εδώ και πέρα, αναμένω τις ενέργειες των αποδεκτών και αυτής της ηλεκτρονικής αναφοράς.

Θα δούμε…

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Ο στόχος μου επιτεύχθηκε.

Σήμερα Τρίτη 6/12/2022, έλαβα το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα, από το Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο μου γνωστοποιήθηκε ότι εκδόθηκε Απόφαση, για την απονομή, σε μένα και του υπόλοιπου εφάπαξ, που δικαιούμαι, για την, προ της 1/1/2006, υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας.

Ιδού το κείμενο του αναφερόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος, που απευθύνεταικαι στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον Διοικητή και στις λοιπές σχετιζόμενες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ :

«Καλησπέρα σας

Σε συνέχεια του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα σχετικά με τον συνταξιούχο, π. υπάλληλο ΟΑΕΕ, κο Αναστάσιο Αναστασόπουλο και σε ότι αφορά το τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από την υπηρεσία μας η υπ’ αριθ. 577227 / 06-12-2022 απόφαση χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος Ν. 103/75 για το χρονικό διάστημα από 22/03/1991 έως 31/12/2005 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/2016 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/2020 τ. Α΄) και της με αριθμό 25908/469/7-6-2016 (ΦΕΚ 1604/2016 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε βασιζόμενη στην αίτηση του κου Αναστασίου Αναστασόπουλου στην Β΄ Δ/νση Απονομής Συντάξεων & Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (αρ. πρ. 62100/03-11-22), καθώς στο Τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας δεν υποβλήθηκε ξεχωριστό αίτημα από τον ανωτέρω συνταξιούχο.

Με εκτίμηση.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τμήμα Μισθολογίου & Μισθοδοσίας
Δ/νση Παρακολούθησης & Εκτέλεσης Δαπανών
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ακαδημίας 22, 106 71, Αθήνα
Τηλ. : 210-3729643
E-mail : tm.misthodosias@efka.gov.gr»Τώρα, πλέον, περιμένω την χορήγηση, σε μένα, του αναλογούντος χρηματικού ποσού, για να διαπιστώσω το ύψος του.

Τα διαδικαστικά θέματα δεν με ενδιαφέρουν. Σημασία έχει η ουσία. Αν και πρέπει να παρατηρήσω, σε σχέση, με τα όσα γράφονται στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος του Τμήματος Μισθοδοσίας, εγώ δεν είχα καμμία υποχρέωση να υποβάλω οποιαδήποτε χωριστή αίτηση, για την χορήγηση του κομματιού του εφάπαξ, που αφορά το, προ της 1/1/2006 χρονικό διάστημα της υπηρεσίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ.

Ούτε και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι η Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ ξαναπρωτοκόλλησε, στο δικό της πρωτόκολλο, την αρχική αίτηση της 22/6/2021, που υπέβαλα, στο πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού του Α’ Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Δυτικού Τομέα, με έδρα το Αιγάλεω. Αυτά τα ζητήματα είναι αδιάφορα, όσον αφορά την υποχρέωση, που έχει ο e-ΕΦΚΑ να μου απονείμει και να μου χορηγήσει ολόκληρο το εφάπαξ, που δικαιούμαι, μετά την υπερτριακονταετή υπηρεσιακή σταδιοδρομία μου, από το 1991, έως το 2021.

Όσον αφορά τα θέματα του πειθαρχικού ελέγχου της Παρθενίας Καραδήμα και όποιων άλλων υπαλλήλων, αυτά θα τα δούμε.

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα, Τρίτη 6/12/2022, έστειλα, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον αρμόδιο Διοικητή, στην Διεύθυνση Αναφορών και στις υπόλοιπες συναρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και στο Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, την παρακάτω ηλεκτρονική αναφορά :


«Καλώς.

Περιμένω να μου αποστείλετε την Απόφαση της απονομής, σε εμένα, του υπόλοιπου χρηματικού ποσού, για το τμήμα του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το, προ της από 1/1/2006 υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ. Και φυσικά, περιμένω την γνωστοποίηση, σε εμένα, του ύψους αυτού του χρηματικού ποσού, καθώς και την πίστωσή του, στον τραπεζικό μου λογαριασμό, τον οποίο γνωρίζει η Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα.

Από εκεί και πέρα, αναφέρω, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον αρμόδιο Διοικητή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ότι τα παραπάνω δεν αναιρούν την απαίτησή μου και την υπηρεσιακή αναγκαιότητα και υποχρέωση, για τον πειθαρχικό έλεγχο των όσων έπραξε και όσα αρνιόταν, πεισματικά, να πράξει η αναπληρωματική Διευθύντρια της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για τα γνωστά γραπτά ψεύδη της Παρθενίας Καραδήμα (και όποιων άλλων υπαλλήλων). Όλα αυτά, που είναι πειθαρχικά παραπτώματα, πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεωτικά, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν οι πράξαντες και οι παραλείψαντες.

Για τα θέματα αυτά, παρακαλώ, για την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωσή μου και για την κλήση μου, ως μάρτυρα, κατά την διάρκεια της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου και κολασμού της Παρθενίας Καραδήμα και των όποιων άλλων, τυχόν, υπευθύνων υπαλλήλων εντοπισθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ, για τις ενέργειες των παραληπτών της παρούσας ηλεκτρονικής αναφοράς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους».
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Τελικά, σήμερα, 6/12/2022 η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ& ΕΚΤΕΛ.ΔΑΠ./)ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 ΑΘΗΝΑ 106 71 e-mail: tm.misthodosias@efka.gov.gr) μου έστειλε, ηλεκτρονικά, την υπ’ αριθμ. 577227/6-12-2022 Απόφαση, με την οποία μου απονεμήθηκε και το υπόλοιπο εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το, προ της 1/1/2006, χρονικό διάστημα της υπηρεσίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ. Τώρα, πλέον, απομένει η πίστωση του ποσού. Ελπίζω να μην υπάρξει άλλο πρόβλημα.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα Πέμπτη 8, Δεκεμβρίου 2022 έστειλα την παρακάτω αναφορά, στους γνωστούς αποδεκτές (τον εποπτεύοντα υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή την Διεύθυνση Αναφορών του e-ΕΦΚΑ κλπ), στους οποίους προστέθηκε και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ:

«Αναφορά κατά της Προϊσταμένης της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

Η Απόφαση απονομής και του εφάπαξ μου, για το προ της 1/1/2006 υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ελήφθη, από εμένα. Απομένει η πίστωση του χρηματικού ποσού, στον τραπεζικό μου λογαριασμό, την οποία περιμένω.

Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον αρμόδιο Διοικητή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ότι τα παραπάνω δεν αναιρούν την απαίτησή μου και την υπηρεσιακή αναγκαιότητα και υποχρέωση, για τον πειθαρχικό έλεγχο των όσων έπραξε και όσα αρνιόταν, πεισματικά, να πράξει η αναπληρωματική Διευθύντρια της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για τα γνωστά γραπτά ψεύδη της Παρθενίας Καραδήμα (και όποιων άλλων υπαλλήλων). Όλα αυτά, που είναι πειθαρχικά παραπτώματα, πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεωτικά, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν οι πράξαντες και οι παραλείψαντες.

Υπενθυμίζω τα παραμύθια και τα ψεύδη, που έλεγε και σε μένα και στον εποπτεύοντα Υπουργό και στον Διοικητή και στο Τμήμα Αναφορών του e-ΕΦΚΑ, όπως και σε άλλους, η Παρθενία Καραδήμα, με την ηλεκτρονική αναφορά της, που υπέβαλε, στις 28/11/2022 :

Καλησπέρα σας

Σχετικά με την υπόθεση του κου Αναστασίου Αναστασόπουλου, συνταξιούχου, π. υπαλλήλου ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει προβεί σε δεκάδες διαμαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις, απευθύνοντας συνεχώς κατηγορίες προς τη Δ/νσή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

1) Ως προς την κύρια σύνταξή του, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 03/08/2022.
2) Ως προς την εφάπαξ παροχή, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 08/11/2022.
3) Ως προς την επικουρική σύνταξή του, αυτή βρίσκεται σε στάδιο αναμονής και επεξεργασίας, καθώς η αποχώρησή του από την υπηρεσία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και τη δεδομένη χρονική στιγμή εκδίδονται οι επικουρικές συντάξεις των πρώην υπαλλήλων που αποχώρησαν τον Ιανουάριο του 2021. Όπως γνωρίζετε, δεν γίνεται καμία παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς αποχώρησης.
4) Ειδικότερα, σε σχέση με την εφάπαξ παροχή για την καταβολή της οποίας διαμαρτύρεται έντονα, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νσή μας παρέχει εφάπαξ βοήθημα για όλους τους π. υπαλλήλους του ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως την αποχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 103/75 και 3232/2004. Για το προγενέστερο χρονικό διάστημα η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ.

5) Τέλος, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι για όλες αυτές τις πληροφορίες, ο κος Αναστασόπουλος έχει ενημερωθεί πολλάκις και αναλυτικότατα από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, ενώ έχει ήδη υποβάλει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί στα πλαίσια των Διοικητικών Επιτροπών.
Παρόλα αυτά συνεχίζει τις οχλήσεις, τις διαμαρτυρίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό του ημερολόγιο (blog), χωρίς εμφανή λόγο.

Κατόπιν όλων των προηγούμενων, και επειδή έχει υλοποιηθεί από τη Δ/νση μας κάθε νόμιμη ενέργεια, οποιαδήποτε νέα όχληση εκ μέρους του για τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3230/2004, άρ.11, παρ.3, θα θεωρηθεί καταχρηστική και θα τεθεί στο αρχείο .


Με εκτίμηση

e - ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
e-mail: d.bapon.syntefdt@efka.gov
Φιλελλήνων 13-15 , 10557, Αθήνα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ :
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ :

Για αυτά τα ψεύδη και για όλα όσα έπραξε και παρέλειψε να πράξει, επι της υποθέσεως της χορηγήσεως του εφάπαξ μου, η Παρθενία Καραδήμα και οι όποιοι συνεργάτες της, πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτή την έννοια έχει και η προσφυγή μου, δια της παρούσης ηλεκτρονικής αναφοράς, στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ, όπου, επίσης, απευθύνομαι και απαιτώ να προβεί, στην συλλογή των σχετικών στοιχείων της υποθέσεως και να πράξει όσα του αναλογούν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, που έχει, εκ του νόμου. Τα σχετικά στοιχεία, όσον αφορά την παραπτωματική και πειθαρχικώς, ελεγκτέα και κολάσιμη συμπεριφορά της Παρθενίας Καραδήμα και των όποιων συνεργατών της, το Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων, όπως και η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα τα συλλέξουν, από τον Διοικητή Παναγιώτη Δουφεξή, ο οποίος είναι γνώστης της υποθέσεως και οφείλει να εκκινήσει την διαδικασία αυτού του ζητούμενου, από εμέ, πειθαρχικού ελέγχου.

Για τα θέματα αυτά, που θίγονται, με την παρούσα ηλεκτρονική αναφορά μου (όπως και με τις προηγούμενες), παρακαλώ, για την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωσή μου και για την κλήση μου, ως μάρτυρα, κατά την διάρκεια της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου και κολασμού της Παρθενίας Καραδήμα και των όποιων άλλων, τυχόν, υπευθύνων υπαλλήλων εντοπισθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ, για τις ενέργειες των παραληπτών της παρούσας ηλεκτρονικής αναφοράς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

Α. Αναστασόπουλος».

Από εδώ και πέρα θα αναμένω τις εξελίξεις, επί της υποθέσεως.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 8:58 π. μ. έλαβα, από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομα του e-ΕΦΚΑ, το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο απευθυνόταν και στην Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ και στην Παρθενία Καραδήμα, με το εξής περιεχόμενο :«Σας προωθούμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τηλ.: +30 210-3270506-502
email:gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
Σταδίου 31,Τ.Κ. 10559, Αθήνα»


Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αυτό, το οποίο ενημερώνει την Παρθενία Καραδήμα, για την χθεσινή αναφορά μου,
εις βάρος της, απάντησα, αυθημερόν, στις 8:30 π. μ., ως εξής :

«Δεν νομίζω ότι η Παρθενία Καραδήμα και οι συν αυτή, έχουν να πράξουν να πράξουν κάποια πράγματα, επί του θέματος. Ό,τι ήταν να πράξουν ή να παραλείψουν, το έπραξαν και το παρέλειψαν.

Το μόνο, που μένει, τώρα να πράξει η Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-EΦΚΑ είναι να μου κοινοποιήσει, το έγγραφο της, προς το Τμήμα Μισθοδοσίας, με το οποίο η αναφερόμενη Διεύθυνση μεταβίβασε, λόγω αρμοδιότητος, στο Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, την αρχική μου αίτηση της 22/6/2021, για την χορήγηση ολοκλήρου του εφάπαξ που δικαιούμαι, ως συνταξιούχος υπάλληλος ΝΠΔΔ (ΟΑΕΕ/ΤΣΑ).


Τώρα, είναι η σειρά η δική σας και των ομόβαθμων και των ανώτερων υμών, ιεραρχικώς, οργάνων (πειθαρχικών και άλλων) να δραστηριοποιηθούν, επί της υποθέσεως και ως προς το πειθαρχικό της σκέλος.

Ως εκ τούτου, αναμένω την κλήση μάρτυρα, στην υπόθεση, που πρέπει να μου απευθύνετε, ως e-ΕΦΚΑ.


Α. Αναστασοπουλος»


Το ηλεκτρονικό αυτό το μήνυμα το εστειλα, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον Διοικητή, στην Διεύθυνση Αναφορών, την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων, στην Γενική Διεύθυνση Σηνταξεων, στην Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και Δημοσίου Τομέα, στην Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, στην Διεύθυνση Αναφορών και το Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ίδια την Παρθενία Καραδήμα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

2023 : Bye, bye Kyriakos! Ο Μητσοτάκης χάνει την πρωθυπουργία, χωρίς αντίπαλο, ενώ εισερχόμαστε, σε ένα ρευστό μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό, που μπορεί να φέρει έναν νέο Λουκά Παπαδήμο.

Ουκρανία : Στην Δύση συζητούν, για κάποιο είδος τερματισμού του πολέμου, αλλά η Μόσχα δεν δείχνει να ενδιαφέρεται, για κάτι τέτοιο. (Μιλώντας, για την εξέλιξη του πολέμου και τους κινδύνους, που αντιμετωπίζει το μικρό ρωσικό εκστρατευτικό σώμα).

10/1/2023 Πέθανε ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β’. Ένας άνθρωπος, που δεν είχε ικανότητες, και γι’ αυτό υπήρξε ένας αποτυχημένος πολιτικός.