23/12/2022 : Η οικονομική εκκρεμότητα, με το εφάπαξ, από τον e-ΕΦΚΑ τελείωσε. Μένει, τώρα, η πειθαρχική τιμωρία των υπευθύνων, για την ταλαιπωρία, που υπέστην και η χορήγηση της επικουρικής μου σύνταξης. (Η υπόθεση, με τις παράνομες συντάξεις, στους βενζινοπώλες, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόκειται να κριθεί, υπηρεσιακά και δικαστικά).

  Επιτέλους, χθες (23/12/2022), η οικονομική εκκρεμότητα, με το υπόλοιπο του εφάπαξ, που δικαιούμαι, τακτοποιήθηκε και για τον λόγο αυτόν, απηύθυνα, στον εποπτεύοντα υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον διοικητή και στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, την παρακάτω ηλεκτρονική αναφορά :


«Σήμερα Παρασκευή 23/12/2022, ο e-ΕΦΚΑ τακτοποίησε την οικονομική του υποχρέωση και μου κατέβαλε το ποσόν του υπόλοιπου εφάπαξ, το οποίο δικαιούμην, για την χρονική περίοδο της υπηρεσίας, ως υπαλλήλου του ΤΣΑ, από 22/3/1991, έως 31/12/2005 και το οικονομικό σκέλος του εφάπαξ έληξε, ενώ μένει, σε εκκρεμότητα, το ζήτημα της καταβολής της επικουρικής μου σύνταξης, από 1/7/2021, την τακτοποίηση του οποίου αναμένω και ερωτώ, για το ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της σχετικής Απόφασης, από την Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ και το πότε προβλέπεται, από την Υπηρεσία, να μου καταβληθεί και η εκκρεμούσα επικουρική μου σύνταξη. Επί αυτού του θέματος θέλω και αναμένω γραπτή απάντηση, από την αρμόδια Υπηρεσία.

Αλλά δεν είναι, μόνο, το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, που με απασχολεί. Είναι και το πειθαρχικό σκέλος της, το οποίο έχω θίξει και στις προηγούμενες ηλεκτρονικές αναφορές μου και το οποίο, προφανώς, πρέπει να απασχολεί και τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και το εποπτεύον Υπουργείο και αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο και την ανάλογη τιμωρία της Παρθενίας Καραδήμα και των όποιων συνενόχων της, για τις παραλήψεις και τις πράξεις της, κατά τον χειρισμό της υπόθεσης της χορήγησης του εφάπαξ μου.

Στις προηγηθείσες αναφορές μου αναφέρομαι, εκτεταμένα, στο θέμα του πειθαρχικού ελέγχου και της τιμωρίας των ενόχων. Εδώ, υπενθυμίζω ένα σημαντικό μέρος αυτής της, πειθαρχικώς, ελεγκτέας και τιμωρητέας συμπεριφοράς και στάσης της Παρθενίας Καραδήμα και των συνενόχων της, απέναντι μου. Εδώ θυμίζω ότι η Παρθενία Καραδήμα, για τα επανειλημμένα ηλεκτρονικά μου μηνύματα, με τα οποία ζητούσα το αυτονόητο, δηλαδή την διαβίβαση της αρχικής μου αιτήσεως, για την καταβολή και του υπόλοιπου εφάπαξ μου, σε όποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για μου το χορηγήσει, έστειλε στον Υπουργό, στον Διοικητή, σε εμένα και σε άλλες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στις 28/11/2022, ηλεκτρονική αναφορά, στην οποία, ψευδώς και με ιταμό και περιφρονητικό τρόπο, προς εμένα (αλλά και σε όλους τους αποδέκτες ροής αναφοράς αυτής), ανέφερε πως ό,τι ήταν να πράξει, με την υπόθεση του εφάπαξ μου, το είχε πράξει και ανακοίνωνε, απειλητικά, ότι, εάν επανερχόμουν, επί του ίδιου θέματος, θα έθετε τις όποιες αιτήσεις μου, στο αρχείο!

Θυμίζω, εδώ, όσα έγραφε η Παρθενία Καραδήμα (και οι όποιοι υπογραψαντες αυτό το ιταμό έγγραφο), στις 28/11/2022 :

"Καλησπέρα σας

 

              Σχετικά με την υπόθεση του κου Αναστασίου Αναστασόπουλου, συνταξιούχου, π. υπαλλήλου ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει προβεί σε δεκάδες διαμαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις,  απευθύνοντας συνεχώς κατηγορίες προς τη Δ/νσή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για  τα εξής : 

 

1)      Ως προς την κύρια σύνταξή του, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 03/08/2022. 

2)      Ως προς την εφάπαξ παροχή, αυτή έχει ολοκληρωθεί από 08/11/2022. 

3)      Ως προς την επικουρική σύνταξή του, αυτή βρίσκεται σε στάδιο αναμονής και επεξεργασίας, καθώς η αποχώρησή του από την υπηρεσία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και τη δεδομένη χρονική στιγμή εκδίδονται οι επικουρικές συντάξεις των πρώην υπαλλήλων που αποχώρησαν τον Ιανουάριο του 2021. Όπως γνωρίζετε, δεν γίνεται καμία παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς αποχώρησης. 

4)      Ειδικότερα, σε σχέση με την εφάπαξ παροχή για την καταβολή της οποίας διαμαρτύρεται έντονα, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νσή μας παρέχει εφάπαξ βοήθημα για όλους τους π. υπαλλήλους του ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως την αποχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 103/75 και 3232/2004. Για το προγενέστερο χρονικό διάστημα η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από το Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ. 

 

5)      Τέλος, επισημαίνουμε ιδιαιτέρως ότι για όλες αυτές τις πληροφορίες, ο κος Αναστασόπουλος έχει ενημερωθεί πολλάκις και αναλυτικότατα από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/νσης, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, ενώ έχει ήδη υποβάλει ένσταση, η οποία θα εξεταστεί στα πλαίσια των Διοικητικών Επιτροπών

Παρόλα αυτά συνεχίζει τις οχλήσεις, τις διαμαρτυρίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις αναρτήσεις στο διαδικτυακό του ημερολόγιο (blog), χωρίς εμφανή λόγο. 

 

Κατόπιν όλων των προηγούμενων, και επειδή έχει  υλοποιηθεί από τη Δ/νση μας  κάθε νόμιμη ενέργεια,  οποιαδήποτε νέα όχληση εκ μέρους του για τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3230/2004, άρ.11, παρ.3, θα θεωρηθεί καταχρηστική και θα τεθεί στο αρχείο .

 

 

Με εκτίμηση

 

e ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

"

Βέβαια, στην συνέχεια, η Παρθενία Καραδήμα υποχρεώθηκε - δεν γνωρίζω, από ποίους - να στείλει το αρχικό μου αίτημα της 22/6/2021, για την χορήγηση του δικαιούμενου, από εμέ, εφάπαξ, στο Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, λόγω συναρμοδιότητας και όπως έμαθα, αργότερα, στις 5/12/2022, από δικό της έγγραφο, έστειλε την, εν λόγω, αρχική μου αίτηση, στο Τμήμα Μισθοδοσίας του Οργανισμού, δίχως να προβεί, σε κοινοποίηση του εγγράφου αυτού, εις εμέ, παρά το γεγονός ότι, εκ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, είχε την υποχρέωση να μου κοινοποιήσει το έγγραφο, με το οποίο έστειλε το αίτημα, λόγω αρμοδιότητας, στο Τμήμα Μισθοδοσίας. Αντίγραφο του μη κοινοποιηθεντος, εις εμέ, αυτού εγγράφου έχω ζητήσει να μου αποσταλεί και συνεχίζω να απαιτώ να μου αποσταλεί.

Δείτε και αυτό το έγγραφο, με το οποίο η Παρθενία έκανε την αναστροφή (κωλοτουμπα) :

«Καλησπέρα σας. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό αίτημα του κου Αναστασόπουλου για την καταβολή του μέρους της εφάπαξ παροχής από το 2006 και πριν, έχει ήδη διαβιβαστεί από τη Δ/νσή μας στο αρμόδιο τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ. Εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκεται σε επεξεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

 


e ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

e-mail: d.bapon.syntefdt@efka.gov

Φιλελλήνων 13-15 , 1»


»

Έτσι, επιτέλους, το θέμα αυτό πήρε τον δρόμο του. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί, ουδόλως, τις πειθαρχικές ευθύνες της Παρθενίας Καραδήμα και των συνενόχων τους, για τις προηγούμενες πράξεις και παραλήψεις, που έγιναν και οι οποίες, αυταπόδεικτα, καταδεικνύουν την ασχετοσύνη, την υπηρεσιακή ανεπάρκεια και ανικανότητα της Παρθενίας Καραδήμα και όσων συνέπραξαν και συνέβαλαν, σε αυτές τις πράξεις και παραλήψεις τους, για τις οποίες απαιτώ την τιμωρία τους και είμαι, στην διάθεση των αρμοδίων πειθαρχικών και ελεγκτικών οργάνων του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου, για να παραστώ ως μάρτυρας και να καταθέσω την, εις βάρος τους, προσωπική εμπειρία μου, για όσα υπέστην, από την παράνομη συμπεριφορά τους.

Τέλος, παρακαλώ, για την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωσή μου, επι του ζητήματος αυτού, σε κάθε φάση της εξέλιξης του. Αυτήν την ενημέρωσή μου, επί των απαραίτητων ενεργειών σας, την αναμένω».


Πέραν αυτού του ζητήματος, όμως, εκκρεμεί, πειθαρχικά και δικαστικά, η υπόθεση, για τις παράνομες επικουρικές συντάξεις των βενζινοπωλών που τέως ΤΕΑΠΥΚ (το οποίο, μετά την ένταξή του, από 1/1/2007, στο τέως ΕΤΕΑΕΠ, εντάχθηκε, μαζί με ολόκληρο το ΕΤΕΑΕΠ, από την 1/3/2020, στον e-ΕΦΚΑ), που έχω καταγγείλει και βρίσκεται, σε εξέλιξη, μετά από την μήνυση, που υπέβαλε, εις βάρος μου, η Αφροδίτη Νιφόρου και τις δικές μου, αυτεπαγγέλτως, διωκόμενες καταγγελίες, για χορήγηση παράνομων συντάξεων, σύνταξη ψευδών βεβαιώσεων και την σκοπουμενη οικονομική βλάβη του ασφαλιστικού οργανισμού. 

Οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται, εδώ και κοντά, σε ενάμισυ χρόνο, εξεταζόμενες, από το ελληνικό δικαστικό σύστημα, το οποίο αναμένει την εξέταση της υπόθεσης, από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, εδώ και καρό, έχει βραδύνει τις όποιες ενέργειές του, παρα το γεγονός ότι διεξήχθη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, από την Διευθυντρια της ΣΤ’ Διεύθυνσης Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Ελένη Μπούκαρου, η οποία με κάλεσε, ως μάρτυρα και στην οποια κατέθεσα, όσα είχα να καταθέσω, σε δυο φάσεις, αρχικώς, στις 7/7/2022 και εν συνεχεία, στις 5/9/2022 και ενώ, προηγουμένως, η υπάλληλος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, υπέβαλε την υπ´ αριθμ. 338814/54/6-9-2021 Έκθεση Ελέγχου, επί της υποθέσεως αυτής, η οποία, αν και εντελώς, ατελής, ημιτελώς, λέει αρκετά πράγματα, για την υπόθεση των παράνομων συντάξεων του ΤΕΑΠΥΚ, κατά την περίοδο 2011 - 2016.

Από τότε και μετά, μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζω τί έχουν πράξει, σχετικά, με την υπόθεση αυτή, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, οι αρμόδιες πειθαρχικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και η Ελένη Μπούκαρου, που διεξήγαγε την ΕΔΕ, που προανέφερα και στην οποία κατήγγειλα τις πειθαρχικές και ποινικές παρανομίες της Αφροδίτης Νιφόρου και της Γεωργίας Τσερπέλη, όπως και κάθε άλλου υπαλλήλου, που συνέπραξε, με οποιονδήποτε τρόπο, στις παρανομίες των, εν λόγω, Διευθυντριών.

Δεν πειράζει. Η υπόθεση αυτή των χορηγηθεισών παράνομων συντάξεων, στο τέως ΤΕΑΠΥΚ, έχει πάρει την δικαστική οδό και η αρμόδια Εισαγγελία έχει ζητήσει και αναμένει απαντήσεις, από τον Ιούνιο του 2021, από τον e-ΕΦΚΑ, για τις ενέργειες, που έχει προβεί, επί της υποθέσεως αυτής, τις οποίες απαντήσεις, μέχρι τώρα, όπως γνωρίζω, δεν έχει λάβει.

Δεν πειράζει. Ο e-ΕΦΚΑ δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά, αν και βραδυπορεί, όσο μπορεί και (δεν) του επιτρέπεται, σε όσα πράττει, επί της υποθέσεως των υποτιθέμενων, ως παράνομων συντάξεων, στο τέως ΤΕΑΠΥΚ, αλλά κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί, αργά, ή γρήγορα, να απαντήσει, στην Εισαγγελία.

Οψόμεθα…


Σχόλια

Ο χρήστης Γιάννης Ζιαζιαρης είπε…
Τα κατάφερες...μπράβο...

Ωρα να σταματήσεις...λοιπόν...
Κι ας κάνουν ότι θέλουν...

Το επικουρικό τώρα...με καλούς χειρισμούς...
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Και στην υπόθεση της επικουρικής σύνταξης, έχω να αντιμετωπίσω το ίδιο παρεάκι, Γιάννη. Την Παρθενία Καραδήμα (αν δεν την ξηλώσουν) και την Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ. Μου έχουν υποσχεθεί, τηλεφωνικώς, ότι θα εκδώσουν Απόφαση, για την απονομή της επικουρικής μου σύνταξης, έως τις αρχές Ιανουαρίου 2023.

Ελπίζω, τώρα, να μην μου κάνουν κουτσουκέλες. Αν δεν πράξουν όπως πρέπει, τότε θα τα ξαναπούμε…
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Στις 24/12/2022 γνωστοποίησα, στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον διοικητή και τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του e-ΕΦΚΑ, το σχολιαζομενο ηλεκτρονικό μήνυμα, με το εξής ηλεκτρονικό μήνυμα :

«Θεωρώ χρήσιμο να σας ενημερώσω και για το σημερινό δημοσίευμα, προκειμένου να λάβετε γνώση του περιεχομένου του και να πράξετε όσα είναι να πράξετε.

https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/12/23122022-e.html».

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων και Εφάπαξ του ασφαλιστικού οργανισμού, υπήρξαν δυο πανομοιότυπα ηλεκτρονικά μηνύματα, στις 9:06 και 9:08 π.μ., της 27/12/2022, προς την Β’ Διεύθυνση Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, στην Παρθενία Καραδήμα, προσωπικά και σε μένα, που έχουν ως εξής :

« Σας προωθούμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τηλ.: +30 210-3270506-502
email:gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
Σταδίου 31,Τ.Κ. 10559, Αθήνα»


Αυθημερόν, απάντησα (απευθυνόμενος και στον εποπτεύοντα υπουργό και στον διοικητή και τις άλλες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με το παρακάτω μήνυμα :

«Κύριες και κύριοι

Με το γυρνάτε ο ένας, στον άλλον την αλληλογραφία δεν βγαίνει κανένα νόημα. Εδώ απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης, ήτοι πειθαρχικός έλεγχος των καταγγελλομένων και τιμωρία των ενόχων.

Για τα ζητήματα αυτά, αναφερομενος σε όλους τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς αποδέκτες της παρούσας, αναμένω τις ενεργειες, στις οποίες οφείλετε, ως Διοίκηση, να προβείτε και όπως έχω γράψει, ειμαι διατεθειμένος να εισφέρω την προσωπική μαρτυρία μου, για όσα, παρανόμως, υπέστην.

Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι περιττά. Προχωρειστε, λοιπόν, στην πειθαρχική διαδικασία και φυσικά, αναμένω την πληρη ενημέρωσή μου, επί του θέματος.


Α. Αναστασόπουλος»Αυτά…

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

21/5/2023 : Ολέθρια συντριβή - στα όρια της διάλυσης - του ΣΥΡΙΖΑ, (με 20,07%), όπου πέφτει η αυλαία, με την πληρωμή του λογαριασμού της σύγχρονης “Συμφωνίας της Βάρκιζας” του καλοκαιριού του 2015. Τεράστια η προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, με 40,78%, (ΠΑΣΟΚ 11,53%, ΚΚΕ 7,20%, Ελληνική Λύση 4,46%, ΝΙΚΗ 2,93%, Πλεύση Ελευθερίας 2,87%, ΜΕΡΑ25 2,59%), ακριβώς, επειδή στερούντο αντιπάλου. (Και φυσικά, οι δημοσκοπήσεις, πήγαν όλες, στα σκουπίδια).

Μιλώντας, για “το στάδιο, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν αφεντικά και δούλοι, επειδή οι σαΐτες θα υφαίνουν μόνες τους”. Από αυτόν τον ορισμό του Αριστοτέλη, για το καθεστώς της ελεύθερης κοινωνίας (που νοείται ως αναρχική/αντιεξουσιαστική), στον μουτουαλισμό του Pierre-Joseph Proudhon και από την δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, που περίμενε ο John Maynard Keynes, στο σήμερα και στους μελλοντικούς καιρούς).

2023 : Bye, bye Kyriakos! Ο Μητσοτάκης χάνει την πρωθυπουργία, χωρίς αντίπαλο, ενώ εισερχόμαστε, σε ένα ρευστό μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό, που μπορεί να φέρει έναν νέο Λουκά Παπαδήμο.