2008 - 2009 :Η αριθμητική της βαθιάς ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας (προϊόν της βλακώδους και συμφεροντολογικής πολιτικής της ελίτ των γραφειοκρατικών χρηματοπιστωτικών αγορών).

Για να αντιληφθούμε την καταστροφική πολιτική του σκληρού ευρώ και της ασφυξίας, που έχει φέρει αυτή η πολιτική στην ευρωπαϊκή οικονομία, ας δούμε τα νέα στοιχεία της CIA για τις οικονομικές εξελίξεις, κατά το 2009, στις αναπτυγμένες γραφειοκρατικές καπιταλιστικές χώρες της Δύσης :ΕΛΛΑΔΑ :

2008 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 32.100 $.
ΑΕΠ : 343,8 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 126,5 δισ.$
ΕΞΟΔΑ : 144,4 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 36,79%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 42,00%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 97,4%.

2009 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 32.100 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -2,5%
ΑΕΠ : 339,2 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 108,7 δισ.$
ΕΞΟΔΑ : 145,2 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 32,06%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 42,81%.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 108,1%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html


ΓΕΡΜΑΝΙΑ :


2008:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 35.500 $.
ΑΕΠ : 2,925 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,591 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,591 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 54,39%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 54,39%


2009:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 34.200 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -5%
ΑΕΠ : 2,812 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,398 τρισ.$
ΕΞΟΔΑ : 1,540 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 49,71%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 54,76%.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 77,2%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.htmlΓΑΛΛΙΑ :


2008 :


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 33.300 $.
ΑΕΠ : 2,133 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,407 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,506 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 65,82%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 70,60%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 68,1%.


2009:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 32.800 $.
ΑΕΠ : 2,113 τρισ. $
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -2,1%
ΕΣΟΔΑ : 1,227 τρισ.$
ΕΞΟΔΑ : 1,245 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 58,07%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 68,39%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 79,7%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.htmlΒΡΕΤΑΝΙΑ :


2008:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 37.100 $.
ΑΕΠ : 2,236 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,056 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,204 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 47,04%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 53,85%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 51,8%.


2009:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 35.400 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -4,3%
ΑΕΠ : 2,165 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 819,9 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,132 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 37,87%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 52,29%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 68,5%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.htmlΣΟΥΗΔΙΑ :


2008:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 38.200 $.
ΑΕΠ : 345,1 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 259,9 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 248,1 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 75,31%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 71,89%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 36,7%.


2009:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 36.800 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -4,6%
ΑΕΠ : 333,2 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 196,9 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 211,4 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 59,09%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 63,44%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 43,2%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.htmlΟΛΛΑΝΔΙΑ :


2008:


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 40.500 $.
ΑΕΠ : 673,5 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 405,9 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 397,3 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 60,27%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 58,99%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 58,2%.


2009 :


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 36.800 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -4,3%
ΑΕΠ : 652,3 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 335,4 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 372,5 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 51,42%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 57,11%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 62,3%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.htmlΔANΙΑ :

2008 :


ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 37.200 $.
ΑΕΠ : 204,1 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 188,6 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 176,3 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 92,46%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 86,38%

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 35,5%.


2009 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 36.200 $.
ΑΕΠ : 199,1 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 162,1δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 170,7 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 81,42%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 85,74%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 38,1%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.htmlΙΡΛΑΝΔΙΑ:

2008:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 45.500 $.
ΑΕΠ : 189 δισ.
ΕΣΟΔΑ : 92,57 δισ.
ΕΞΟΔΑ : 109,9 δισ.
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 48,98%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 58,15%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 44,2%.

2009:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 42.200 $
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -7,3%
ΑΕΠ : 177,3 δισ.
ΕΣΟΔΑ : 74,82 δισ.
ΕΞΟΔΑ : 104,6 δισ.
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 42,20%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 59,00%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 63,7%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.htmlΙΤΑΛΙΑ:

2008 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 31.400 $.
ΑΕΠ : 1,827 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,066 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,132 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 58,34%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 61,96%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 105,8%.

2009 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 30.200 $
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -5%
ΑΕΠ : 1,756 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 960,1 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 1,068 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 54,67%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 60,82%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 115,2%

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.htmlΙΣΠΑΝΙΑ:

2008 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 34.600 $.
ΑΕΠ : 1,402 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 598,1 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 659,1 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 42,66%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 47,01%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 40,7%

2009:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 33.700 $.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -3,7%
ΑΕΠ : 1,367 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 489,2 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 640,3 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 35,79%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 46,84%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 59,5%

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.htmlΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

2008:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 22.200 $.
ΑΕΠ : 237,3 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 105,5 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 111,9 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 44,45%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 47,16%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 66,4%.

2009:

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 21.700 $
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -3,3%
ΑΕΠ : 232,2 δισ. $
ΕΣΟΔΑ : 91,89 δισ. $
ΕΞΟΔΑ : 106,8 δισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 40,43%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 45,99%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 75,2%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.htmlΗΠΑ:

2008 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 47.500 $.
ΑΕΠ : 14,440 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 2,524 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 2,978 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 17,48%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 20,62%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 34,6%


2009 :

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ : 46.400 $
ΑΝΑΠΤΥΞΗ : -2,4%
ΑΕΠ : 14,250 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ : 1,914 τρισ. $
ΕΞΟΔΑ : 3,615 τρισ. $
ΕΣΟΔΑ / ΑΕΠ : 13,43%
ΕΞΟΔΑ / ΑΕΠ : 25,37%
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ : 39,7%.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html


Με λίγα λόγια : Οι λεβέντες των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών τα έκαναν ρόϊδο.

Όμως, αξίζει να γίνουν κάποιες πρώτες παρατηρήσεις :


Οι Η.Π.Α. τα κατάφεραν πολύ καλύτερα από όλους τους Ευρωπαίους (εντός και εκτός ευρώ), με το μαλακό δολλάριο και την αστείρευτη κρατική υποστήριξη της οικονομίας τους. Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2009 την απογείωσαν στο 5,7%, ενώ οι εγκλωβισμένοι στην μονεταριστική πολιτική της τραπεζοπιστωτικής γραφειοκρατικής ελίτ Ευρωπαίοι, ασθμαίνουν και βρίσκονται πολύ πίσω, μέσα στο σκοτεινό βάθος του αντιαναπτυξιακού υφεσιακού τούνελ, που τους έχει εμπλέξει η ατταβιστική και κοντόφθαλμα συμφεροντολογική πολιτική του σκληρού ευρώ.

Και να πούμε και την αλήθεια, η χώρα μας δεν είναι και η χειρότερη στις επιδόσεις. Και οι πλείστοι των λοιπών Ευρωπαίοι την ακολουθούν, κατά πόδας (ακόμα και στο χρέος). Τώρα, βέβαια, μετά την ποδηγέτηση του ΓΑΠ στο μονεταριστικό άρμα των γραφειοκρατών της ΕΚΤ και της γερμανικής ελίτ, η χώρα βαδίζει στα βήματα των λοιπών χωρών της ευρωζώνης. Δηλαδή πηγαίνει, κατ’ ευθείαν, στον γκρεμό, με την καλπάζουσα επιτάχυνση της ύφεσης, η οποία θα γκρεμίσει τα ελληνικά μακροοικονομικά μεγέθη. (Και φυσικά η πτώση του ελληνικού ΑΕΠ το 2009 είναι στο -2,5% και όχι αυτή, που, αναληθώς, ανακοίνωσε ο ΓΑΠ, όπως και είναι μεγαλύτερη η πτώση όλων των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς, η CIA έχει και άλλες πηγές, για την Ελλάδα, πέρα από αυτές της αναξιόπιστης ΕΣΥΕ. Και βέβαια το -0,3% της πτώσης του ΑΕΠ, που προέβλεψε ο ΓΑΠ, για το 2010 είναι όνειρο θερινής νυκτός. Η πτώση του ΑΕΠ εφέτος θα είναι πολύ, μα πολύ, μεγαλύτερη).

 
Η αγαπητή παρέα των συνομιλητών, ας δει τα προσκομιζόμενα στοιχεία, που καταρρίπτουν πολλούς μύθους, που καλλιεργούνται από τις χρηματοπιστωτικές ελίτ και την Κομισσιόν, οι οποίες οδηγούν την ευρωπαϊκή οικονομία (και την ελληνική) σε μια μακροχρόνια ύφεση, η οποία εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε κρίση, αν η ιστορία με το σκληρό ευρώ και την επιγενόμενη χρηματοδοτική ασφυξία των ευρωπαϊκών οικονομιών, συνεχιστεί, για χάρη της γερμανικής πολιτικοοικονομικής ελίτ και των ευρωτραπεζιτών.

Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, είναι η – όσο το δυνατόν γρηγορότερα – αλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και η άρση της χρηματοδοτικής ασφυξίας της ευρωπαϊκής οικονομίας, κατά τα αμερικανικά πρότυπα των Μπους (στην ύστερη πολιτική του πρώην προέδρου των Η.Π.Α., που κατάφερε με τα πακέτα Πώλσον να σώσει την αμερικανική οικονομία από την παταγώδη κατάρρευση) και Ομπάμα.

Θα ακολουθήσει συνέχεια, αφού μελετήσω περισσότερο τα στοιχεία που μόλις πριν από λίγη ώρα είδα…


(Βελτιωμένη αναδημοσίευση σχολίου μου (5/2/2010) στο e-rooster.gr στο άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, με τίτλο : "Καθαρές κουβέντες για την οικονομία" http://e-rooster.gr/01/2010/2106#comment-128412 ).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

2/2022 : Μπορεί να καταφέρει η ρωσική ηγεσία να εντάξει την Ουκρανία, στην σφαίρα επιρροής της Μόσχας; Μπορεί ένα τέτοιο εγχείρημα να είναι αποτελεσματικό; Φυσικά και μπορεί. Ήδη, άλλωστε, με την εισβολή, το επιχειρεί.

Ουκρανία : “Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακό κίνδυνο, αν εμπλακεί το NATO” λέει η βρετανική κυβέρνηση. (Πού το πάει ο Πούτιν; Προφανώς, θα διαμελίσει, ή/και θα ομοσπονδοποιήσει την Ουκρανία, αλλά πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, όταν λήξει ο πόλεμος; Και ποιοί θα πάρουν σειρά, στο επόμενο πολεμικό βήμα της Μόσχας);

Ουκρανία : Ένας κρίκος της μακράς και πολύπλοκης αλυσίδας των γεγονότων, που οδηγούν τις ΗΠΑ, την Δύση και την Ρωσία, να πέσουν, στην ιστορική γεωπολιτική “παγίδα του Θουκυδίδη”. (Απλά μαθήματα Ιστορίας και γεωπολιτικής).